valla ametiasutuse struktuur ja vabad ametikohad

Koosseisud ja ametikohad:

 

Väätsa Vallavalitsuse teenistujate koosseis:

 

Ametikoha nimetus                       Ametikohtade arv        

                        

Vallavanem                                       1,0

Vallasekretär                                     1,0

Maanõunik                                         0,5

Sotsiaal-humanitaarnõunik           1,0

Sekretär-asjaajaja                           1,0

Ehitusnõunik                                     1,0

Koristaja                                             0,75

 

 

Vabad ametikohad:

Vabu ametikohti ei ole