Majanduslike huvide deklaratsioonide avalikustamine

Majanduslike huvide deklaratsioonide avalikustamine
Vastavalt Väätsa Vallavolikogu 28.novembri 2002 a määrusele nr 24, avalikustatakse Vallavolikogu ja Vallavalitsuse liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid kahe kuu jooksul pärast esitamist, Väätsa Valla Teatajas ja Väätsa valla kodulehel internetis. Andmed avalikustatakse vastavalt "Korruptsioonivastase seaduse" § 15 "Deklaratsiooni andmete avalikustamine" alusel.