Väätsa Põhikool

Väätsa Põhikooli põhimäärus

 

Kooli 1, Väätsa alevik 72801
Direktor: Margo Sootla
Tel: direktor 389 2333; õpetajate tuba 389 2242
E-post: kool@vaatsa.ee
Kodulehekülg: www.vaatsa.ee/kool

 

Väätsa Põhikooli arengukava aastateks 2015 - 2020

 

Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord

Väätsa Lasteaed

Väätsa Raamatukogu

Põhimäärus

Direktor: Made Piho
Kooli 12, Väätsa alevik 72801 Järvamaa
Tel: 389 2217, mob 5551 5075
E-post: raamatukogu@vaatsa.ee
Lahtiolekuajad: E, T, K, R 10.00 - 17.00, N 11.00 - 18.00

Väätsa Rahvamaja

Põhimäärus

Juhataja ametijuhend

Juhataja Rait Pilipenko
Pikk 3, Väätsa alevik 72801 Järvamaa
E-post: rahvamaja@vaatsa.ee
tel 5556 2601 

 

Väätsa Noortekeskus

Noorsootöötaja Heleri Kredemann
Kooli 10, Väätsa alevik 72801 Järvamaa
avatud E - R 16.00 - 20.00
tel 5554 6647

Väätsa Tervisekompleks

Põhimäärus

Juhataja: Taavi Parts
adress: Kooli 10 Väätsa alevik 72801 Järvamaa
mobiil: 5302 3400
e-post: tervisekompleks@vaatsa.ee

Spordikeskus: Avatud vastavalt tunniplaanile
 

Vabaajakeskus

Väätsa valla hallatavate asutuste ruumide kasutusele andmise kord juriidilistele ja füüsilistele isikutele ning üüri määrad Väätsa Vallavalitsuse korraldus 21.12.2009 nr 358 ,
Vallavalitsuse korralduste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega korraldus 14.06.2010 nr 175