Sotsiaal ja tervishoiu valdkonnaga tegelevad ametnikud

Humanitaar-sotsiaalnõunik

 

lauatelefon 38 44 024, mobiil 5301 3102

Volikogu tervishoiu- ja sotsiaalkomisjon

Esimees Marina Aben
Aseesimees Tiia Mettus
Liikmed: Liivi Kalla, Signe Lieberg, Annely Arras 

Väätsa vald osaleb projektis „HOOLEKANDETEENUSTE ARENDAMINE JÄRVAMAA OMAVALITSUSTES"

13.10.17

Projekt „HOOLEKANDETEENUSTE ARENDAMINE JÄRVAMAA OMAVALITSUSTES".

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on Järvamaale luua ühtne hoolekandeteenuste süsteem, mis toetab tööealise erivajadustega inimese toimetulekut ning vähendab tööealise inimese hoolduskoormust, et suurendada tööturule sisenejate arvu ja toetada tööturul jätkamise võimekust.

Projektiga pakutavad teenused:

  • Koduteenus
  • Tugiisikuteenus
  • Isikliku abistaja teenus

Rakenduspiirkond: Albu, Ambla, Imavere, Järva-Jaani, Koeru, Roosna-Alliku, Türi, Väätsa, Käru vald ja Paide linn

Projekti periood 01.02.2017-31.01.2019

Projekti kogumaksumus 377 600 €, sellest ESF toetus 294 355 €.

Täpsem info sotsiaaltöötajalt.

Toimetaja: RIINA PAAS