Vallavolikogu õigusaktid

Väätsa valla pedagoogide töötasustamise aluste ja palgamäärade muutmine

 Väätsa valla vallavara valitsemise korra kehtestamine

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Programmi Väätsa valla eelarvest külaliikumise, kultuuri-, noorsoo- ning sporditegevuse edendamise juhendi kehtestamine

Külavanema statuudi kinnitamine

Elumajade värvimise hinna ühekordne osaline kompenseerimine  

Väätsa Vallavolikogu määrus "Vallaomandis olevate eluruumide üüri piirmäära kehtestamine" 

 

 Vanemad õigusaktidid:

Reovee kogumiskaevude rajamise ja ekspluateerimise eeskiri (27.00 KB)