Vallavalitsuse õigusaktid

Vaata ka Riigi Teataja

 

Väätsa Rahvamaja ruumide kasutusele andmise üüri määrad

 

Hankeplaani kinnitamine

 

Väätsa valla hallatavate asutuste ruumide kasutusele andmise kord juriidilistele ja füüsilistele isikutele ning üüri määrad, kehtivad alates 1. veebruarist 2012

 

Väätsa mõisa ruumide kasutusele andmise üüri määrad

 

Liiklusmärgi "veoauto sõidu keeld" keelupiirkonda lubade väljastamise kord 

 

Haridusasutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks avaliku konkursi läbiviimise kord