KOV valimised 15.10.2017

15.08.17
Kogu info asub siin:
http://www.tyri.ee/kov-valimised-15.10.2017

 

Toimetaja: RIINA PAAS

RIIGIKOGU VALIMISED 2015

10.02.15

Väätsa vallas on 1 valimisjaoskond, kuhu kuulub kogu Väätsa valla haldusterritoorium.

Valimisjaoskonna hääletamisruum asub Väätsa Rahvamajas Pikk tn 3 Väätsa, telefon 5884 5367.

Antud jaoskonnas toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletavatele valijatele ning hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud Väätsa valla täpsusega.

Eelhääletada ja hääletada väljaspool elukohajärgset  jaoskonda saab 23.-25.02.2015 kell 12.00 – 20.00

Valimispäeval 01.03.2015 on jaoskond avatud 9.00 – 20.00


Meie valimisringkond on nr 8 - Järva- ja Viljandimaa

Tutvu kandidaatidega veebilehel
http://rk2015.vvk.ee


VALIJA MEELESPEA

  • Maakonnakeskuses hääletamise kohta vt lisainfot aadressilt www.vvk.ee.
  • Elektrooniliselt saab hääletada 19.-25. veebruaril aadressil www.valimised.ee.
  • Kodus hääletamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus. Valimispäeval saate esitada taotluse ka Teie valimisjaoskonna telefonil 5884 5367 kella 9.00-st kuni 14.00-ni.
  • Valimisjaoskonda võtke kaasa isikut tõendav dokument (nt isikutunnistus, pass, juhiluba). Valijakaarti ei ole vaja kaasa võtta.
  • Täitke hääletamissedel hääletamiskabiinis.
  • Teie poolt hääletamissedelile kirjutatud kandidaadi registreerimisnumbrit ei tohi parandada, küsige komisjonilt uus sedel.
  • Hääletamissedelit ei tohi hääletamisruumist välja viia.

Valimiste infotelefon

info@vvk.ee

631 6633

www.vvk.ee

 

Toimetaja: RIINA PAAS

Väätsa valla valimisjaoskond Euroopa Parlamendi valimisteks

12.05.14

Väätsa vallas on 1 valimisjaoskond, kuhu kuulub kogu Väätsa valla haldusterritoorium.

Valimisjaoskonna hääletamisruum asub Väätsa Rahvamajas Pikk tn 3 Väätsa.

Antud jaoskonnas toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletavatele valijatele ning hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud Väätsa valla täpsusega.

Toimetaja: RIINA PAAS

Väätsa valla Valimiskomisjoni otsused

Volikogu esimehe valimistulemuste kindlakstegemine
Väätsa valla Valimiskomisjoni otsus nr 9 30.10.2013

 

Volikogu liikme volituste lõppemine ja

asendusliikme määramine

Väätsa valla Valimiskomisjoni otsus nr 8 28.10.2013

 

Väätsa Vallavolikogu liikmete registreerimine

Väätsa valla Valimiskomisjoni otsus nr 5 25.10.2013

 

Väätsa Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine

Väätsa valla Valimiskomisjoni otsus nr 6 25.10.2013

 

Väätsa Vallavolikogu lisamandaatide registreerimine

Väätsa valla Valimiskomisjoni otsus nr 7 25.10.2013

 

Väätsa valla Valimiskomisjoni koosoleku protokoll nr 4 25.10.2013

Valimiste info

Bussigraafik valimispäeval

 

Teade hääletamissedelite ülelugemise kohta

 

 

Väätsa Vallavolikogu valimised toimuvad 20. oktoobril 2013.

 

Väätsa Vallavolikogu valimise läbiviimiseks on moodustatud Väätsa valla territooriumil üks valimisjaoskond. Valimisjaoskonda nr 1 kuulub kogu Väätsa valla haldusterritoorium.

Jaoskonnakomisjon ja hääletusruum asuvad Väätsa Rahvamajas (Pikk 3 Väätsa).

Valimisjaoskonnas nr. 1 saavad hääletada kõik valijad, kes soovivad hääletada väljaspool oma elukohajärgset jaoskonda ja valijad, kelle elukoht on kantud rahvastikuregistrisse Väätsa valla täpsusega.

 

Hääletada saab elukohajärgses valimisjaoskonnas valimispäeval 20.10.2013 kell 9.00-20.00.

Elektrooniline hääletamine toimub ajavahemikus 10.10.2013 kell 9.00 kuni 16.10.2013 kella 18.00 ööpäevaringselt.

Eelhääletamine toimub järgmiselt:

eelhääletamine maakonnakeskustes – ajavahemikul 10.10-13.10.2013 iga päev kell 12-20.00.

eelhääletamine elukohajärgselt – ajavahemikul 14.10-16.10 iga päev kell 12.00-20.00 Väätsa Rahvamajas.

eelhääletamisel väljaspool elukohta – ajavahemikul 14.10-16.10 iga päev kell 12.00-20.00 Väätsa Rahvamajas.

Kui Te terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas, võite esitada taotluse kodus hääletamiseks. Taotluses tuleb märkida kodus hääletamise taotlemise põhjus.

Kirjalikku taotlust saab esitada kuni valimispäeva (s.o 20.10.2013) kella 14.00-ni kas jaoskonnakomisjonile või vallavalitsusele.

Valimispäeval saab esitada taotluse ka telefoni teel kl 9-14. Taotluse esitamiseks tuleb helistada elukohajärgse jaoskonnakomisjoni telefoninumbril 58845367. Taotluse esitamiseks on vajalik teada oma isikukoodi, samuti tuleb komisjoni teavitada kodus hääletamise põhjusest.

Kodus hääletamist korraldatakse vaid valimispäeval.

Väätsa valla valimiskomisjoni otsus kadidaatide registreerimise kohta

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 20 lõike 2, § 37 lõike 1 ja lõike 2 alusel ja arvestades 13. septembril 2013 toimunud liisuheitmise tulemust,

 

Väätsa valla valimiskomisjon  o t s u s t a b:

 

1. Registreerida 20. oktoobri 2013 a Väätsa Vallavolikogu valimiseks kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse nõuete kohaselt registreerimiseks esitatud isikud ning anda kandidaatidele järgmised registreerimisnumbrid:

 

Väätsa vald

KANDIDAATIDE KOONDNIMEKIRI

VALIMISRINGKOND NR 1

 

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 101 JARNO LAUR
nr 102 VÄINO VALDUR
nr 103 MARGE KANNEL
nr 104 MARINA ABEN
nr 105 VIOLETTE HALJAND
nr 106 HELI HIIE
nr 107 OKSANA JÄRVE
nr 108 LIIVI KALLA
nr 109 MARE KEERLES
nr 110 HELERI KREDEMANN
nr 111 HEIGO LAANEOKS
nr 112 MAIRE LAAR
nr 113 MARGIT LUGNA
nr 114 TIIA METTUS
nr 115 ENN PAAS
nr 116 MADE PIHO
nr 117 IGOR ROOSMAA
nr 118 ANDRUS SUURKIVI
nr 119 EVE VÄÄRTMAA

 

Eesti Reformierakond

nr 120 KAJA SEPP
nr 121 RIINA ANNUS
nr 122 JANE LAUS
nr 123 UVE LIPP

 

Eesti Keskerakond

nr 124 TOOMAS HIRBAUM
nr 125 HEIMO TAMMISTE
nr 126 MADIS VELLAMA
nr 127 ELE ENN
nr 128 KATRIN KROON
nr 129 KÄTLIN KÕKK
nr 130 ATS OTSAK
nr 131 SIRJE RAUDSEPP

 

Üksikkandidaat

nr 132 KALEV ORGVEE

 

2. Otsus jõustub allakirjutamisega.

 

 

 

 

Ivi Hiiemäe

Väätsa valla valimiskomisjoni esimees

Vallavolikogu valimised toimuvad 20. oktoobril 2013.

Väätsa valla valimiskomisjon:

1) Ivi Hiiemäe – esimees;

2) Ester Saarepera – aseesimees;

3) Kai Juuse;

4) Malle Tuuleveski.

Asendusliikmed: Elle Palujõe ja Eve Leotoots.

 

Valimiskomisjon asub Väätsa Rahvamajas, Pikk 3, Väätsa alevik, Järvamaa.

Valimiskomisjoni telefoninumbrid on 38 49247 ja 5136150,

e-post: ivi.hiiemae@vaatsa.ee.

 

Väätsa valla valimiskomisjoni tööaeg:

1) 21.08-18.09.2013 (välja arvatud 10.09 ja 12.09.2013) esmaspäevast reedeni kell 14.00 – 16.30;

2) 10.09 ja 12.09.2013 kell 14.00 – 18.00;

3) 19.09-09.10.2013 igal esmaspäeval kell 14.00 – 16.30;

4) 14.10-16.10.2013 kell 12.00 – 20.00;

5) 20.10.2013 kell 9.00 – 23.00;

6) 21.10.2013 kell 10.00 – 17.00.

 

Vabariigi Valimiskomisjoni (VVK) veebilehel on avaldatud kandideerimiseks vajalikud dokumendid.

 

Valimisliit moodustatakse seltsingulepingu sõlmimisega ja seltsinguleping esitatakse valla valimiskomisjonile. Näidise leiab samuti VVK veebilehelt.

 

Valimisliitude registreerimiseks esitamine algab 21. augustil ja lõpeb 5. septembril 2013.

21. augustist kuni 10. septembrini 2013 toimub kandidaatide registreerimiseks esitamine.

 

Liisuheitmine toimub 13. septembril 2013 kell 14.00 Väätsa Rahvamaja väikses saalis (Pikk 3 Väätsa).

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2013

Jaoskonnakomisjoni moodustamine, vallavolikogu 18.09.2013 otsus nr 23

 

 

Valimiskomisjoni koosoleku protokoll, 13.09.2013 nr 2

Kandidaatide registreerimine, valimiskomisjoni otsus nr 4

 

 

Valimiskomisjoni koosoleku protokoll, 14.08.2013 nr 1
Valimiskomisjoni aseesimehe valimine, valimiskomisjoni otsus nr 1

Valimiskomisjoni tööaja ja sidevahendite määramine, valimiskomisjoni otsus nr 2
Liisuheitmise aja ja koha määramine, valimiskomisjoni otsus nr 3

 

Valimiskomisjoni asukoha määramine, vallavalitsuse 29.07.2013 määrus nr 1

 

Volikogu liikmete arvu määramine, vallavolikogu 20.06.2013 otsus nr 15  

 

Valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine, vallavolikogu 20.06.2013 otsus nr 16

 

Valla valimiskomisjoni moodustamine, vallavolikogu 20.06.2013 otsus nr 17