Väätsa valla arengukava avalik väljapanek

Väätsa Vallavolikogu 13. detsembri 2016 a istungil otsustati kiita heaks Väätsa valla arengukava muutmine ning suunati avalikule väljapanekule. Avaliku väljapaneku kestus on 15. detsember...

Väätsa Vallavolikogu istung toimub 13. detsembril 2016 a kell 16.00 Väätsa Vallavalitsuse saalis Kooli 10 Väätsa.

Päevakord (eelnõu):   1. Enne haldusterritoriaalse korralduse muudatuse jõustumist tulevastel eelarveaastatel raha väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste võtmise...

Väätsa Vallavalitsus ootab „Väätsa valla teenetemärgi“ ja „Väätsa valla tänukirja“ kandidaate 10. jaanuariks 2017 a.

Vastavalt Väätsa Vallavolikogu määrusele 27.05.2010 nr 9 „Väätsa valla põhimäärus" ootab Väätsa Vallavalitsus ettepanekuid „Väätsa valla teenetemärgi ja „Väätsa valla tänukirja" kandidaatide...

Teade aktsiaseltsi Väätsa Agro muudetud keskkonnakompleksloa nr L.KKL.JÄ-184422 eelnõu valmimise kohta

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 34, et aktsiaselts Väätsa Agro, registrikood 10069725, käitise asukohaga Röa küla, Väätsa vald, Järva maakond, esitas vastavalt tööstusheite...

OÜ Ennuka Reisid sõidab talvisel koolivaheajal 2016/2017

27. ja 30.  detsembril 2016 ning 5. jaanuaril 2017 Paide- Väätsa- Lõõla- Piiumetsa ring Väljumisega 9:00 Paidest Väljumisega 13:00 Paidest

Väätsa Vallavolikogu 24. novembri otsused

Volikogu otsus nr 49 - Haldusreformi käigus Türi valla, Väätsa valla ja Käru valla ühinemiseks haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmise kohta elanike arvamuse...

Väätsa Vallavolikogu istung toimub 24. novembril 2016 a kell 13.00 Türi, Käru ja Väätsa valla ühispiiril Lungu külas Mardijussil (telgis) X:6524616,5 Y:573583,7.

Päevakord (eelnõu):   1. Elanike arvamuse väljaselgitamise tulemuste kinnitamine . Ettekandja Ivi Hiiemäe 2. Reopalu küla elanike algatatud volikogu otsuse eelnõu „Ettepaneku...

RAHVAKÜSITLUSE TULEMUSED

13 ja 14 novembril 2016 toimus Väätsa vallas rahvaküsitlus. Küsitlusest osavõtjate nimekirja oli kantud 1090 isikut, neist Reopalu külas 116 isikut ja Röa külas 138 isikut. Küsitlusel...

Väätsa aleviku jalg- ja jalgrattatee ehituse tehniline projekt

Tellija: Maanteeamet Projekteerija: OÜ Reaalprojekt   Projekt on planeeritud teostada EASi kergliiklusteede toetusskeemi vahenditega. Väätsa Vallavalitsus on esitanud...

Teade aktsiaseltsi Väätsa Agro muudetud keskkonnakompleksloa nr KKL/324931 eelnõu valmimise kohta

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 34, et aktsiaselts Väätsa Agro, registrikood 10069725, käitise asukohaga Lõõla küla, Väätsa vald, Järva maakond, esitas 14.07.2016 vastavalt...

RAHVAKÜSITLUS VÄÄTSA VALLA ELANIKELE

Haldusterritoriaalse korralduse muutmise kohta selgitatakse Väätsa valla elanike arvamus välja 13. novembril ja 14. novembril 2016.   Küsitluspunkt on avatud mõlemal päeval...

Väätsa Vallavolikogu istung toimub 27. oktoobril 2016 a kell 15.30 Väätsa lasteaias.

Päevakord (eelnõu): 1. Türi, Väätsa, Käru ühinemislepingu muudatusettepanekute läbivaatamine. Ettekandja Lauri Läänemets 2. Väätsa valla 2016 aasta II lisaeelarve teine lugemine ja...

Türi valla, Väätsa valla ja Käru valla ühinemislepingu eelnõu avalik väljapanek

Türi valla, Väätsa valla ja Käru valla ühinemislepingu eelnõu koos lisadega ning haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotluse (volikogu otsuse) eelnõu ning sellele lisatava seletuskirja...

Väätsa valla eelarvestrateegia eelnõu avalik väljapanek

Väätsa valla eelarvestrateegia eelnõu avalik väljapanek väljapanek toimub 3. oktoobrist kuni 16. oktoobrini 2016.  Avalikul väljapanekul tehtud ettepanekute arutelu toimub 24. oktoobril...

Väätsa valla 2016 a II lisaeelarve eelnõu avalik väljapanek

Väätsa valla 2016 a II lisaeelarve eelnõu avalik väljapanek toimub  3. oktoobrist kuni 16. oktoobrini 2016. Muudatusettepanekud esitada Väätsa vallavalitsusele 17. oktoobriks...

Väätsa Vallavolikogu istung toimub 29. septembril 2016 a kell 15.30 Väätsa mõisas.

Päevakord (eelnõu):   1. Türi, Väätsa, Käru ühinemislepingu esimene lugemine . Ettekandja Lauri Läänemets Lisa 1 Ühinemislepingu eelnõu Lisa 1 seletuskiri Lisa 2...

Väätsa vallavolikogu ja Reopalu inimeste kohtumine

Väätsa vallavolikogu ja Reopalu inimeste kohtumine toimub kolmapäeval, 14. september kell 18:30 Reopalus koguduse hoones. Arutletakse Reopalu elanike soovi üle liituda Paide linnaga.

Väätsa Vallavolikogu istung toimub 14. septembril 2016 a kell 17.00 Väätsa Vallavalitsuse saalis Kooli 10 Väätsa

Päevakord (eelnõu):   1. Esindaja valimine Vabariigi Presidendi valimiskogusse . Ettekandja Margit Lugna 2.  Avaldused ja taotlused 3. Informatsioonid   ...
Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 14