Väätsa Vallavolikogu istung toimub 22. märtsil 2017 a kell 15.30 Väätsa Vallavalitsuse saalis Kooli 10 Väätsa.

Päevakord (eelnõu):   1. Haldusreformi ettevalmistamiseks Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla ühinemist ettevalmistava komisjoni koosseisus heakskiitmine . Türi otsus . Käru...

Teavitus väljakutsemängudest

Head lapsevanemad ja õpetajad! Viimastel nädalatel on sagenenud teated lastest, kes mängivad nii sõiduteedel kui sotisaalmeedia vahendusel ohtlikke mänge ning seavad sellega ohtu oma elu või...

16. märtsil kell 11.00-15.00 toimub Paides KESK-EESTI TÖÖ- JA KARJÄÄRIMESS

Töötukassa töömess   toimub E-Piim Spordihallis ja Rajaleidja karjäärimess Lingid Tulevikku - Kultuurikeskuses . Ühel päeval saate kahest kohast informatsiooni töötamis-,...

Vabariigi sünnipäevapidu lasteaias

Kodumaa on kõige kodusem maa, kus laps võib julgesti astuda. Ta on liivakasti- ja karjamaa, seenemetsa ja marjamaa, lumememme- ja tuisumaa, suusasõidu- ja uisumaa, lasteaia- ja koolimaa,...

Väätsa vallavolikogu otsustas 25. jaanuaril anda Väätsa valla teenetemärk järgnevatele isikutele.

Teenetemärgid antakse üle Väätsa valla 25. aastapäeva pidustustel Väätsa mõisas 18. veebruaril 19:00.   Jarno Laur Jarno Laur oli aastatel 2003-2004 ja 2009-2013 Väätsa...

Väätsa Vallavolikogu istung toimub 16. veebruaril 2017 a kell 15.30 Väätsa Vallavalitsuse saalis Kooli 10 Väätsa

Päevakord (eelnõu):   1. Türi Vallavolikogu valimiseks volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ning valimisringkonnas mandaatide arvu määramine . Ettekandja...

Väätsa valla arengukava 2010 -2023

Väätsa Vallavolikogu määrus nr 1 10. jaanuar 2017 Arengukava Tegevuskava

2017 aasta Väätsa Valla Teataja

Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai

Väätsa Vallavolikogu 2017 aasta protokollid

Väätsa Vallavolikogu 10. jaanuari 2017 protokoll nr 1 Väätsa Vallavolikogu 25. jaanuari 2017 protokoll nr 2 Väätsa Vallavolikogu 16. veebruari  2017 protokoll nr 3 Väätsa...

Väätsa Vallavolikogu istung toimub 25. jaanuaril 2017 a kell 15.30 Väätsa Vallavalitsuse saalis Kooli 10 Väätsa

Päevakord (eelnõu):   1. Väätsa valla 2017 aasta eelarve eelnõu teine lugemine ja vastuvõtmine . Tabel. Seletuskiri. Ettekandja Lauri Läänemets 2. Laenu võtmine. ...

Raamatupidamisest Väätsa vallas

Teatame, et alates 1. jaanuarist 2017 osutab Väätsa Vallavalitsusele raamatupidamisteenust Türi Vallavalitsus. Seoses sellega palume esmalt pöörduda erinevate küsimustega Väätsa...

Väätsa Vallavolikogu istung toimub 10. jaanuaril 2017 a kell 15.30 Väätsa Vallavalitsuse saalis Kooli 10 Väätsa.

Päevakord (eelnõu):   1. Väätsa valla arengukava vastuvõtmine . Arengukava . Seletuskiri . Ettekandja Lauri Läänemets 2. Taotlus toetuse saamiseks kultuuri ja spordi...

Väätsa valla 2017 aasta eelarve eelnõu

Seletuskiri Tabel Tabel 2

Väätsa valla arengukava avalik väljapanek

Väätsa Vallavolikogu 13. detsembri 2016 a istungil otsustati kiita heaks Väätsa valla arengukava muutmine ning suunati avalikule väljapanekule. Avaliku väljapaneku kestus on 15. detsember...

Väätsa Vallavolikogu istung toimub 13. detsembril 2016 a kell 16.00 Väätsa Vallavalitsuse saalis Kooli 10 Väätsa.

Päevakord (eelnõu):   1. Enne haldusterritoriaalse korralduse muudatuse jõustumist tulevastel eelarveaastatel raha väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste võtmise...

Väätsa Vallavalitsus ootab „Väätsa valla teenetemärgi“ ja „Väätsa valla tänukirja“ kandidaate 10. jaanuariks 2017 a.

Vastavalt Väätsa Vallavolikogu määrusele 27.05.2010 nr 9 „Väätsa valla põhimäärus" ootab Väätsa Vallavalitsus ettepanekuid „Väätsa valla teenetemärgi ja „Väätsa valla tänukirja" kandidaatide...

Teade aktsiaseltsi Väätsa Agro muudetud keskkonnakompleksloa nr L.KKL.JÄ-184422 eelnõu valmimise kohta

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 34, et aktsiaselts Väätsa Agro, registrikood 10069725, käitise asukohaga Röa küla, Väätsa vald, Järva maakond, esitas vastavalt tööstusheite...

OÜ Ennuka Reisid sõidab talvisel koolivaheajal 2016/2017

27. ja 30.  detsembril 2016 ning 5. jaanuaril 2017 Paide- Väätsa- Lõõla- Piiumetsa ring Väljumisega 9:00 Paidest Väljumisega 13:00 Paidest

Väätsa Vallavolikogu 24. novembri otsused

Volikogu otsus nr 49 - Haldusreformi käigus Türi valla, Väätsa valla ja Käru valla ühinemiseks haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmise kohta elanike arvamuse...
Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 14