Toiduabi jagamine Väätsa valla toimetulekuraskustes inimestele

Sellel aastal jagame Euroopa toiduabi 12. augustil kella 13.00 - 17.00 ja 13. augustil kella 10.00 - 15.00 Kooli tn 10 Väätsa Tervisekeskuse otsauksest. Toiduabi saajateks on lasterikkad...

Märka rongi

P ressiteade 01.07.2013   Täna algab raudteeohutuse kampaania „Märka rongi"     Täna, 1. juulil algab Tehnilise Järelevalve Ameti (TJA) ja MTÜ...

Jäätmete kodus põletamine on kahjulik inimese tervisele ja keskkonnale

Kindlasti olete kuulnud kedagi väitmas, et tal jäätmeid ei teki. Paljudel ei teki jäätmeid just seetõttu, et nad tegelikult põletavad jäätmed lihtsalt koduahjus või õues lõkkes ära. See saastab...

Teavitame Väätsa vallas Lõõla külas Lõõla piimafarmikompleksi detailplaneeringu avalikust väljapanekust ja arutelust.

Väätsa Vallavolikogu 20. juuni 2013 otsusega nr 10 võeti vastu Lõõla külas üldplaneeringut muutev Lõõla piimafarmikompleksi detailplaneering. Detailplaneeringu alapaikneb Saueaugu...

Väätsa Vallavolikogu istung toimub 20. juunil 2013 a kell 14.00 Väätsa mõisas.

Päevakord (eelnõu):   Lõõla piimafarmikompleksi detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine . Ettekandja Kaili Ojaperv Planeeringu dokumentidega...

Liikluspiirangu lõpetamine

Vastavalt Väätsa Vallavalitsuse korraldusele 03.06.2013 nr 136 "Lõpetada alates 4. juunist 2013 Väätsa Vallavalitsuse 8.aprilli 2013 a korraldusega nr 93 kehtestatud liiluspiirang 8-tonnise...

Riigihange „Väätsa eakate kodu omanikujärelevalve teostamine“, viitenumber 142722

Väätsa Vallavalitsus kuulutab välja lihtmenetlusega riigihanke Väätsa eakate kodu omanikujärelevalve  teenuse hankimiseks. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt PDF formaadis (PDF...

Sihid selgeks – elus edasi!

Süda-Eesti Sotsiaalkeskus viib augustist 2013-juunini 2015 Järvamaal läbi ESF projekti „Sihid selgeks – elus edasi!". Projektis saavad osaleda lastega kodus olevad töötud emad, kelle lapsed...
Näitan: 261-269
Elemente lehe kohta 20
of 14