Väätsa Vallavolikogu istung toimub 18. septembril 2013 a kell 14.00 Väätsa mõisas.

Päevakord (eelnõu):   Väätsa valla arengukava aastateks 2010-2020 muutmine . Lisa 2 . Lisa 3 .  Määruse eelnõu . Ettekandja Marge Kannel Väätsa valla 2013 aasta II...

Ilmunud on septembrikuu Väätsa Valla Teataja

Tule osale kultuuriteemalisel küsitlusel

Vajuta alltoodud lingil ja vasta küsimustele. Küsitluse täitmine võtab aega vaid mõne minuti. Kõigi arvamus on oluline.   ...

14. september on Väätsal jalgratastele, jalgrattasõidule, -sõitjatele ja ühele väärikale 100. aastasele rattale pühendatud päev

Meeleolukas Jalgratastel orienteerumine Kell 13.00 saab stardipaugu jalgratstel orienteerumine Väätsa ümbruses. Raja pikkus on kuni 15 kilomeetrit ning läbida tuleb kuus mõttetegevust...

Lõõla piimafarmikompleksi detailplaneeringu kehtestamine

Väätsa Vallavalitsus teatab, et Väätsa Vallavolikogu 29.augusti 2013  otsusega nr 18  kehtestati Väätsa valla Lõõla küla  Lõõla piimafarmikompleksi detailplaneering .

Väätsa Vallavolikogu istung toimub 29. augustil 2013 a kell 14.00 Väätsa Vallavalitsuse saalis Kooli 10 Väätsa.

Päevakord (eelnõu):   Lõõla piimafarmikompleksi detailplaneeringu kehtestamine . Ettekandja Jarno Laur. Detailplaneeringuga võimalik tutvuda Väätsa Vallavalitsuse kodulehel ...

Vallavolikogu valimised toimuvad 20. oktoobril 2013.

Väätsa valla valimiskomisjon: 1) Ivi Hiiemäe – esimees; 2) Ester Saarepera – aseesimees; 3) Kai Juuse; 4) Malle Tuuleveski. Asendusliikmed: Elle Palujõe ja Eve Leotoots. ...

24-tunnine veekatkestus Väätsa aleviku Aia tn majades

Head Aia 1/3/5 majade elanikud - teie majades on veevärgiga ühendamiseks veekatkestus 15.augustil kell 9:00 kuni 16. august kell 9:00. Palume mõistvust ja kannatust! Väätsa veevärgi ehitus on...

Kodanike vastuvõtt vallavalitsuses

Väätsa Vallavalitsus annab teada, et kodanike vastuvõttu ei toimu 19. , 20. , 22. ja 23. augustil 2013 .

Väätsa Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke lumetõrje teostamiseks Väätsa vallas 2013 - 2014 talveperioodil

  Hankelepingu esemeks on lumetõrje teostamine Väätsa valla avalikes kasutuses olevatel teedel ja Väätsa Vallavalitsuse hallatavate asutuste ümbruses 2013/2014 talveperioodil. Valla...

Väätsa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke "Väätsa lasteaia ujula ja sanruumide renoveerimine", viitenumber 145048

Hankedokumentide taotlemise või nendele juurdepääsu tähtpäev (viimane päev): 30.08.2013 10:00   Pakkumuste avamise aeg: 30.08.2013 11:00   Vaata täpsemalt ...

Hajaasustuse programm

Alates 1. augustist 2013. aastal algas hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt  Väätsa vallas. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele...

Väätsa rahva ühissõit ÖÖLAULUPEOLE

19. augustil Tartu laululaval peetava Öölaulupeo „JÄRJEPIDEVUS" eesmärk on meenutada 25 aastat tagasi olnud sündmusi Eestimaal ning tähistada Eesti Vabariigi 95. sünnipäeva ja taasiseseisvumise...

Kutse Väätsa jalgpalliturniirile

Väätsa jalgpallimeeskond korraldab suvise jalgpalliturniiri Väätsal. Väätsa on väike alevik Paide (8 km kaugusel) ning Türi lähedal. Staadioni kõrval asub ilus mõisapark, korvpalliväljak ja...

Mõttetalgud rahvamajas

Väätsa rahvamaja kutsub toredaid inimesi mõtteid keerutama ja plaane pidama: Kuidas ja kuhu edasi? Veeretame ideid ja arutleme koos, milline võiks olla Väätsa valla kultuurielu ja...

Toiduabi jagamine Väätsa valla toimetulekuraskustes inimestele

Sellel aastal jagame Euroopa toiduabi 12. augustil kella 13.00 - 17.00 ja 13. augustil kella 10.00 - 15.00 Kooli tn 10 Väätsa Tervisekeskuse otsauksest. Toiduabi saajateks on lasterikkad...

Märka rongi

P ressiteade 01.07.2013   Täna algab raudteeohutuse kampaania „Märka rongi"     Täna, 1. juulil algab Tehnilise Järelevalve Ameti (TJA) ja MTÜ...

Jäätmete kodus põletamine on kahjulik inimese tervisele ja keskkonnale

Kindlasti olete kuulnud kedagi väitmas, et tal jäätmeid ei teki. Paljudel ei teki jäätmeid just seetõttu, et nad tegelikult põletavad jäätmed lihtsalt koduahjus või õues lõkkes ära. See saastab...

Teavitame Väätsa vallas Lõõla külas Lõõla piimafarmikompleksi detailplaneeringu avalikust väljapanekust ja arutelust.

Väätsa Vallavolikogu 20. juuni 2013 otsusega nr 10 võeti vastu Lõõla külas üldplaneeringut muutev Lõõla piimafarmikompleksi detailplaneering. Detailplaneeringu alapaikneb Saueaugu...
Näitan: 241-260
Elemente lehe kohta 20
of 14