« Tagasi

Väätsa vallavolikogu otsustas 25. jaanuaril anda Väätsa valla teenetemärk järgnevatele isikutele.

Teenetemärgid antakse üle Väätsa valla 25. aastapäeva pidustustel Väätsa mõisas 18. veebruaril 19:00.

 

Jarno Laur

Jarno Laur oli aastatel 2003-2004 ja 2009-2013 Väätsa vallavanem. Jarno Lauri teeneks on OÜ Väätsa Soojuse raskest majanduslikust seisust välja toomine, uue hakkepuidul töötava katlamaja ehitamine, alustati Väätsa valla vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimisega. Tema ametiajal sai tehtud aleviku veevärk, koos uute pumplate ja tuletõrjeveevõtu kohtadega. Aleviku kortermajade vahele rajati maakonna üks suurimaid laste mänguväljakuid ja korvpalliväljaku kõrvale skatepark. Väätsa lasteaed soojustati ja vahetati katus.

Üks keerukamaid projekte oli ajaloolise Väätsa Mõisa renoveerimine, kuna ehitustööde käigus selgusid mitmed asjaolud, mis ähvardasid kogu ehituse seisata tööde kallinemise ja keerukuse tõttu. Lauri eestvedamisel juhiti protsess edukalt lõpuni ja täna on Väätsa põhikoolil kasutada korras ja kaunis mõisahoone.

Alates 2010 aastast tegeles toonane vallavanem Laur Väätsale eakate kodu rajamise projektiga, mis sai positiivse rahastamise otsuse ning valmis aastal 2015. Tänu ekate kodu projektile õnnestus hiljem Väätsa vallal pääseda Eesti-Šveitsi koostööprojekti teise taotlusvooru ning saada rahastus põhikooli hoone renoveerimiseks. Tänu vallavalitsuse kiirele menetlusele sai Väätsa Agro Lõõla lautade kompleksi detailpaleering õigeks ajaks valmis ning ehitustööd algasid enne piimahinna langust. Pooleli olevad suuremamahulised ehitustööd piimandussektori kriisi alguses tagasid Väätsal ligi 100 töökoha säilimise.

Väätsa elanikud iseloomustavad Jarno Lauri kui positiivset ja avatud inimest, kes isegi tänaval vastu tulles naeratas, oli positiivne ja abivalmis. Laur oli orienteeritud lahendustele, seda nii suuremates kui ka väiksemates küsimustes.

 

Arvi Niglas

Arvi Niglas teenis Kaitseliidu Järva Maleva pealikuna aastatel 2003- 2016. Niglas on oma pikaajalise töö tulemusena suutnud Järvamaal üles ehitada arvestatava Kaitseliidu organisatsiooni. Väätsal tegutseb edukas kodutütarde salk, vallaelanikest paljud on kaitseliitlased, tunnustatud instruktorid ja juhid.

Arvi Niglase eestvedamisel rajati tühjana seisma jäänud vanasse Lõõla küla koolimajja Kaitseliidu Lõõla õppekeskus. Korda tehtud hoone panustab Lõõla külasse rohkem kui esteetiliselt kaunis vaatepilt. Õppekeskus pakub võimaluse Väätsa raamatukogul Lõõlas laenutusega tegeleda. Samuti on keskus kohaliku seltsielu keskuseks, pakkudes võimalust inimestel kokku tulla, küla ühendavaid sündmuseid või siis lihtsalt koosolekuid korraldada.

Naabrid, töökaaslased ja tuttavad iseloomustavad Niglast kui tasakaalukat meest, kes keerulistes olukordades jääb rahulikuks ning oma läbimõeldud tegutsemisega saavutab eesmärgi. Niglas on senimaani sadadele Väätsa elanikele eeskujuks ohvitserina ning heatahtliku ja arusaaja inimesena.

Arvi Niglase kõige suurem panus on turvaline ja sotsiaalselt seotud kogukond Väätsal ja Järvamaal, mida on aastaid läbi Kaitseliidu loodud. See on aluseks inimeste omavahelisele koostööle ja usaldusele, mõjutades elukvaliteeti, soovi Väätsal elada, siinseid töökohti ning arengut.

 

Väätsa vallavalitsus otsustas anda valla tänukirjad alljärgnevatele isikutele.

Valla tänukirjad antakse üle 22. veebruaril Väätsa mõisast toimuval Vabariigi aastapäeva kontsertaktusel.

Eliisa Vellamaa

Aino Sinik

Maire Vestung

Urve Enn

Ants Viimsalu

Margo Sootla

Henri Väärtmaa

Katrin Aesma

Margit Lugna

Margit Šestakov

Ülle Surva

Peeter Laidinen

Väätsa neidude rahvatantsurühm ILODUS

Väätsa Noortevolikogu