« Tagasi

Väätsa Vallavolikogu istung toimub 22. märtsil 2017 a kell 15.30 Väätsa Vallavalitsuse saalis Kooli 10 Väätsa.

Päevakord (eelnõu):

 

1. Haldusreformi ettevalmistamiseks Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla ühinemist ettevalmistava komisjoni koosseisus heakskiitmine. Türi otsus. Käru otsus. Ettekandja Lauri Läänemets

2. Käru Vallavolikogu otsuse eelnõu „Laenu võtmine" heakskiitmine. Käru otsus.Ettekandja Lauri Läänemets

3. Väätsa valla eelarvest Väätsa valla asutuste töötajatele ja ametnikele ning Väätsa vallavanemale haigushüvitise maksmine ning sellega seoses rahalise kohustuse võtmine. Ettekandja Lauri Läänemets

4. Väätsa valla munitsipaalasutuste koosseisud ja palgamäärad muutmine. Ettekandja Lauri Läänemets

5. Ülevaade hallatavate asutuste tööst – Väätsa Noortekeskus. Ettekandja Heleri Kredemann

6.  Avaldused ja taotlused

7. Informatsioonid

 

 

Margit Lugna

Vallavolikogu esimees