« Tagasi

Väätsa Vallavolikogu istung toimub 16. veebruaril 2017 a kell 15.30 Väätsa Vallavalitsuse saalis Kooli 10 Väätsa

Päevakord (eelnõu):

 

1. Türi Vallavolikogu valimiseks volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ning valimisringkonnas mandaatide arvu määramine. Ettekandja Ivi Hiiemäe

2. Türi Vallavolikogu otsuse eelnõu heaks kiitmine. Türi otsus. Ettekandja Lauri Läänemets

3. Käru Vallavolikogu otsuse heaks kiitmine. Käru otsus. Ettekandja Lauri Läänemets

4. Väätsa valla, Türi valla ja Käru valla ühinemist ettevalmistava komisjoni moodustamine ja heakskiitmiseks esitamine. Ettekandja Lauri Läänemets

5. Õigusaktidega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse või organi pädevusse antud ülesannete delegeerimine. Ettekandja Lauri Läänemets

6. Vallavara kasutusse andmine. Taotlus. Ettekandja Andrus Suurkivi

7. Kinnistute ostmine. Ettekandja Lauri Läänemets

8. Ülevaade hallatavate asutuste tööst – Väätsa Rahvamaja ja Väätsa Noortekeskus. Ettekandjad Rait Pilipenko ja Heleri Kredemann

9.  Avaldused ja taotlused

10. Informatsioonid