« Tagasi

Väätsa Vallavalitsus ootab „Väätsa valla teenetemärgi“ ja „Väätsa valla tänukirja“ kandidaate 10. jaanuariks 2017 a.

Vastavalt Väätsa Vallavolikogu määrusele 27.05.2010 nr 9 „Väätsa valla põhimäärus" ootab Väätsa Vallavalitsus ettepanekuid „Väätsa valla teenetemärgi ja „Väätsa valla tänukirja" kandidaatide kohta.

 

Väätsa valla teenetemärk

Väätsa valla teenetemärk on Väätsa valla autasu, mis antakse kõrgeima tunnustusena Väätsa vallale osutatud eriliste teenete eest.

Ettepanek teenetemärgi andmiseks peab sisaldama:

  1. esitatud isiku nime;
  2. eluloolisi andmeid ning põhjendust, miks isik võiks saada teenetemärgi kavaleriks;
  3. ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed;
  4. ettepaneku esitaja allkiri ja esitamise kuupäev.

 

Väätsa valla tänukiri

Väätsa valla tänukiri on Väätsa valla tunnustus, mis antakse kollektiivile, füüsilisele või juriidilisele isikule, kelle tegevus on olnud Väätsa vallale kasulik ja kes on toonud tunnustust, millega on kaasa aidanud Väätsa valla sotsiaalsele, kultuurilisele ja majanduslikule arengule.

Ettepanek tänukirja andmiseks peab sisaldama:

1) esitatud isiku nime;

2) eluloolisi andmeid ning põhjendust tänukirja andmiseks;

3) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed;

4) ettepaneku esitaja allkiri ja esitamise kuupäev.