« Tagasi

Väätsa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Väätsa Avatud Noortekeskuse juhataja (ajutiselt äraoleva töötaja asendaja) leidmiseks

Kandidaadile esitatavad nõuded:

  • Kandidaadil peab olema vähemalt keskharidus, kasuks tuleb kõrgharidus või selle omandamine. Eeldame kandidaadilt loovust, usaldusväärsusust, vastutustunnet, algatus- ja koostöövõimet, head  väljendusoskust ning valmisolekut paindlikuks tööajaks.
  • Eelistatud on kandidaat, kellel on:

- eelnev töökogemus kultuuri-, noorsootöö- või spordikorralduse alal

- projektikirjutamise ja -juhtimise kogemus

- inglise keele oskus

- vähemalt B-kat juhiload ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

Kandidaadil esitada Väätsa Vallavalitsusele (Kooli 10, Väätsa) 19. maiks 2017. a. kirjalik avaldus kandideerimiseks, elulookirjeldus (töö- või teenistuskäik), haridust tõendava dokumendi koopia ja palgasoov. Kandidaat esitab kirjalikult koos kandideerimisdokumentidega oma nägemuse noorsootöö korraldamisest Väätsa vallas.  Dokumendid saata e-postiga aadressile vvald@vaatsa.ee