« Tagasi

Väätsa valla arengukava avalik väljapanek

Väätsa Vallavolikogu 13. detsembri 2016 a istungil otsustati kiita heaks Väätsa valla arengukava muutmine ning suunati avalikule väljapanekule.

Avaliku väljapaneku kestus on 15. detsember 2016 kuni 29. detsember 2016.

Avalikul väljapanekul tehtud ettepanekute arutelu toimub 4. jaanuaril

2017 kell 16.00 Väätsa Vallavalitsuse saalis aadressil Kooli 10, Väätsa alevik

 

Arengukava

Seletuskiri