Väätsa Vallavolikogu istung toimub 20. juunil 2017 a kell 15.30 Väätsa mõisas.

1. Väätsa valla 2017 a I lisaeelarve kolmas lugemine ja vastuvõtmine . Seletuskiri. Lisad . Ettekandja Lauri Läänemets 2. Revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine . Ettekandja Maire...

Järvamaa Maakaitsepäev

Võidupüha tule teekond Väätsal 23. juunil 2017

Sel aastal toimuvad maakaitsepäeva pidustused 23. juunil Paides. Kõik Väätsa valla elanikud on oodatud võidupüha tuld vastu võtma, et sellega oma jaanilõke südata. Tule toob vallavanem...

Uue Türi valla arengudokumentide eelnõu

Türi, Käru ja Väätsa valdade poolt on ette valmistatud ja ühinemiskomisjoni poolt heaks kiidetud 2017. aasta ühinemisjärgse omavalitsuse Türi valla arengudokumendid. Tänased volikogud kiidavad...

Väätsa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi humanitaar-sotsiaalnõuniku ametikohale

Kandidaadile esitatavad nõuded: - erialane kõrgharidus sotsiaaltöö alal või selle omandamine -sotsiaalvaldkonda puudutavate õigusaktide tundmine - hea suhtlemise ja...

Väätsa Vallavolikogu istung toimub 25. mail 2017 a kell 15.30 Väätsa mõisas Kooli 10 Väätsa.

Päevakord (eelnõu):   1. Türi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2022 . Seletuskiri . Lisa 1 . Lisa 2 . Ettekandja Lauri Läänemets 2. Türi Vallavolikogu...

Väätsa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Väätsa Avatud Noortekeskuse juhataja (ajutiselt äraoleva töötaja asendaja) leidmiseks

Kandidaadile esitatavad nõuded: Kandidaadil peab olema vähemalt keskharidus, kasuks tuleb kõrgharidus või selle omandamine. Eeldame kandidaadilt loovust, usaldusväärsusust,...

Teavitus jäätmeveoteenuse hinnatõusust

Teade   Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ korraldas vastavalt jäätmeseadusele Imavere, Koigi, Paide ja Väätsa Vallavalitsuste esindajana korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille...

Väätsa Vallavolikogu istung toimub 27. aprillil 2017 a kell 15.30 Väätsa Vallavalitsuse saalis Kooli 10 Väätsa.

Päevakord (eelnõu):   1. Türi valla 2018. aasta eelarve koostamise tegevuskava ning eelarve koostamise aluspõhimõtted, eelarve liigenduse kinnitamine ,  juhised ja vormid ....

Väätsa eakate kodu toitlustusteenuse osutamise hange

Riigihanke registri viitenumber 185625 Link https://riigihanked.riik.ee/register/HankeDokumendid,form.sdirect Hanke eesmärgiks on Väätsa eakate kodu toitlustusteenuse osutaja leidmine...

Eesti Korteriühistute Liidu infopäev

18.04.2017 kell 17.30 toimub Väätsa Rahvamaja väikeses saalis Eesti Korteriühistute Liidu infopäev. Oodatud on kõik Väätsa korteriühistute juhatuste liikmed ja kõik huvilised, kes...

Algas hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt

13 aprillist 2017 algas hajaasutuse programmi taotluste vastuvõtt Järvamaa valdades. Programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused...

Väätsa Vallavolikogu istung toimub 22. märtsil 2017 a kell 15.30 Väätsa Vallavalitsuse saalis Kooli 10 Väätsa.

Päevakord (eelnõu):   1. Haldusreformi ettevalmistamiseks Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla ühinemist ettevalmistava komisjoni koosseisus heakskiitmine . Türi otsus . Käru...

Teavitus väljakutsemängudest

Head lapsevanemad ja õpetajad! Viimastel nädalatel on sagenenud teated lastest, kes mängivad nii sõiduteedel kui sotisaalmeedia vahendusel ohtlikke mänge ning seavad sellega ohtu oma elu või...

16. märtsil kell 11.00-15.00 toimub Paides KESK-EESTI TÖÖ- JA KARJÄÄRIMESS

Töötukassa töömess   toimub E-Piim Spordihallis ja Rajaleidja karjäärimess Lingid Tulevikku - Kultuurikeskuses . Ühel päeval saate kahest kohast informatsiooni töötamis-,...

Vabariigi sünnipäevapidu lasteaias

Kodumaa on kõige kodusem maa, kus laps võib julgesti astuda. Ta on liivakasti- ja karjamaa, seenemetsa ja marjamaa, lumememme- ja tuisumaa, suusasõidu- ja uisumaa, lasteaia- ja koolimaa,...

Väätsa vallavolikogu otsustas 25. jaanuaril anda Väätsa valla teenetemärk järgnevatele isikutele.

Teenetemärgid antakse üle Väätsa valla 25. aastapäeva pidustustel Väätsa mõisas 18. veebruaril 19:00.   Jarno Laur Jarno Laur oli aastatel 2003-2004 ja 2009-2013 Väätsa...

Väätsa Vallavolikogu istung toimub 16. veebruaril 2017 a kell 15.30 Väätsa Vallavalitsuse saalis Kooli 10 Väätsa

Päevakord (eelnõu):   1. Türi Vallavolikogu valimiseks volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ning valimisringkonnas mandaatide arvu määramine . Ettekandja...

Väätsa valla arengukava 2010 -2023

Väätsa Vallavolikogu määrus nr 1 10. jaanuar 2017 Arengukava Tegevuskava

2017 aasta Väätsa Valla Teataja

Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai
Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 14