Üldplaneeringu ülevaatamine

8.04.14

Väätsa Vallavolikogu otsustas 25.märtsi 2014 otsusega nr 2 jätkata planeeringute edasist elluviimist vallavolikogu 25.märtsi 2010.aasta määrusega nr 3 „Väätsa valla üldplaneering aastani 2018" kehtestatud valla üldplaneeringut ning lugeda üldplaneering ülevaadatuks.

Väätsa valla üldplaneering ja seotud dokumendid on kättesaadavad Väätsa vallamajas Kooli tn 10 Väätsa alevik ning valla veebilehel www.vaatsa.ee vt „ehitus ja planeerimine" üldplaneering.

Toimetaja: RIINA PAAS