Õigusaktid

Väätsa valla jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus

 

Väätsa valla jäätmehoolduseeskiri

 

Väätsa Vallavalitsuse korraldus 07.12.2010 nr 327 veevarustuse abonenttasu kehtestamise kohta

 

Väätsa valla jäätmekava

 

Väätsa Vallavalitsuse jäätmehoolduskeskuse Haldusleping 

 

Soojuse piirhinna kooskõlastamine

 

 

Väätsa valla kaugkütte piirkoona piirid, võrguga liitumise kord ja võrgust eraldumise kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine