Väätsa Avatud Noortekeskus

13.06.17

Väätsa Avatud Noortekeskuse asutamine

Väätsa Avatud Noortekeskuse põhimäärus

Kooli 10, Väätsa alevik 72801

Juhataja: Signe Jäetma (noorsootöötaja asendaja)

Tel: 5554 6647

E-post: noortekeskus@vaatsa.ee

 

 

Toimetaja: RIINA PAAS

Käivitub programm NOORTE TUGILA

7.01.16

Väätsa avatud noortekeskus on partneriks Paide avatud noortekeskuse ja Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) poolt koordineeritavale programmile "Noorsootööasutuste kaudu raskemates oludes noorte jaoks tugimeetmete käivitamise ja rakendamise programm", mis on seadnud eesmärgiks pakkuda 2016-2018 lisatuge ligi 8800-le 15-26 aastasele noorele. Programmi tegevuste finantsiliseks mahuks üle Eesti on 1,3 miljonit eurot.

Siit ka üleskutse, kui  sa ei õpi ega tööta ning jääd vanusesse 15 – 26, siis ootame Sind ühendust võtma. Meiega võivad kontakteeruda ka noored emad, kellel peagi emapalk lõppemas või lõppenud ning ei tea,  mida edasi teha.

Anna endast märku humanitaar-sotsiaalnõunik Margit Šestakov margit.sestakov@vaatsa.ee või  noorsootöötaja Heleri Kredemann noortekeskus@vaatsa.ee

Sinu tulevik on Sinu enda kätes!

Noorsootööasutuste kaudu raskemates oludes noorte jaoks tugimeetmete käivitamise ja rakendamise programmi tegevused viiakse ellu Euroopa Liidu Sotsiaalfondi,  Haridus-ja Teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskuse toetusel. Programmi viib ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.

Lisainfo programmi kodulehelt: www.ank.ee

 

Toimetaja: RIINA PAAS

Noorte omaalgatusprojekti vormid

7.01.16

Toetamise kord

Taotlus

Aruanne

 

Toimetaja: RIINA PAAS

Väätsa avatud noortekeskus on liitunud projektiga “Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“

30.04.15

Projekt on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored" avatud taotlusvoorust 2014 – 2016.

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Lisainfo programmi kodulehelt www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja Facebook'ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored

EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga.

EMP ja Norra toetusi antakse aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016.

Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand.

Toimetaja: RIINA PAAS

Väätsa Avatud Noortekeskuses toimub IT ÖÖ

10.03.14

14. märts 2014 toimub neljas IT ÖÖ, mil noored kogunevad noortekeskustesse üle Eesti, et mõelda kaasa, milline on meie tulevik seoses IT-ga, miks IT on põnev ja kuidas on see seotud teiste eluvaldkondadega ning miks tasub IT-d õppida. Samuti saadakse erinevate töötubade ja koolituste käigu uusi oskusi ja kogemusi.

Sel aastal on IT ÖÖ pealkiri "Eile, täna, homme – IT 2030". Noored üle Eesti korraldavad ajurünnaku teemal, milline võiks olla IT tulevik aastal 2030. Ideed vormistatakse taasesitatava meediana (audio, video, plakat, tekst, esitlus jne) ja esitatakse Vaata Maailma üle-eestilisele NutiVõistlusele, mille raames antakse välja eriauhind „Säravaim idee ühe ööga", auhinnafondiga 500 eurot.

IT ÖÖ toimub samaaegselt 18 erinevas noortekeskuses üle Eesti, lisaks löövad külalistena kaasa lähipiirkondade noortekeskused. Omavahel ollakse ühenduses erinevate suhtlusvahendite abil ning tegevusi on võimalik jälgida www.startit.ee ja startit.ee Facebook´i lehe vahendusel.  IT ÖÖ-d juhitakse IT kolledži stuudiost, kus tehakse reaalajas lülitusi osalevatesse keskustesse. Nimekirja noortekeskustest, kes 2014. a osalevad, leiab peagi startit.ee veebilehelt.

IT ÖÖ korraldajaks on Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) koostöös MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusega. IT ÖÖ on üks osa Euroopa Komisjoni  üle-euroopalisest kampaaniast „E-oskused tööelus 2014". IT ÖÖ elluviimist toetab IKTP programmi raames  Euroopa Regionaalarengu Fond.

 Üritusega soovitakse näidata noortele seoseid infotehnoloogia ja teiste eluvaldkondade vahel ning kummutada üldlevinud stereotüüpe IT-spetsialistidest. Möödunud aastal toimus IT ÖÖ 14 noortekeskuses üle Eesti, lisaks osalesid 27 noortekeskuse lapsed külalistena. IT ÖÖ 2013 raames valmis enam kui 400 noore koostööna üle 50 loomingulise video, plakati ja esitluse, millega noored väljendasid arvamust, miks nende arvates IT on parim erialavalik.

 

 

2014-02-04 e-Skills logo_final

 

 

Kontakt:

Heleri Kredemann

helerikre@gmail.com

56485833

 

Toimetaja: RIINA PAAS

Väätsa vald osaleb noorsootöö kvaliteedi hindamises

Tänavu võtab kuus Järvamaa omavalitsust luubi alla oma noorsootöö kvaliteedi, sealhulgas ka Väätsa vald. Varasemalt on noorsootööd hinnanud neli omavalitsust Paide vald, Ambla vald, Albu vald ja Imavere vald. Kümnesse Järvamaa omavalitsusse on registreeritud kokku 6448 noort vanuses 7-26 aastat.

 

Noorsootöö kvaliteedi hindamismudeli töötas välja koos noortevaldkonna partneritega Eesti Noorsootöö Keskus, mis ühtlasi ka koordineerib hindamisi üle Eesti.

 

„Noored on erinevad, on vaja tagada, et igale noorele on noorsootöös kättesaadavad mitmekülgsed isiksuse arengu võimalused – see on ka kvaliteedi hindamise visiooniks. Hindamisega uurimegi kui mitmekülgsed ja kättesaadavad need arenguvõimalused on, mida noortele ühes omavalitsuses pakutakse," sõnas projektijuht Kaisa Orunuk.

 

Väätsa valla noorsootöötaja, Heleri Kredemann, sõnul annab kvaliteedihindamine vallale endale hea ülevaate tehtavast tööst ning tänu sellele saavad noorsootöö osapooled tehtud töö kohta tagasisidet, mille abil on võimalik välja selgitada ja kavandada parendamist vajavaid suundi. Lisaks saab kogukond põhjaliku ülevaate vallas toimuvast noorsootööst ning mõistab paremini noorsootöö tervikut ning selle valdkonna olulisust.

 

Noorsootöö kvaliteedi hindamine toimub käesoleval aastal Eesti Noorsootöö Keskuse projektijuhi Kaisa Orunuka, Järva Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialisti Tuuli Taaveti ning Kesk-Eesti Noorsootöö Keskuse juhi Eve Siilaku koostöös. Järvamaa omavalitsuste hindamistulemustest tehakse kokkuvõtted juunis.

 

Noorsootöö kvaliteedi hindamist toetatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna algatatud ja Eesti Noorsootöö Keskuse elluviidava programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine" raames. Programmi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse perioodi 2007-2013 vahenditest.

 

 

Noorte ankeet 13 - 26 aastastele: http://goo.gl/GT6ga
 
Noorte ankeet 7 - 12 aastastele: http://goo.gl/k0Xyk
 
Noorsootöötajate tagasiside ankeet: http://goo.gl/W3LNx
 
Noorteühenduste- ning organisatsioonide tagasiside ankeet: http://goo.gl/j1Tph

 

 

Teate koostasid:

 

Kaisa Orunuk

Noorsootöö kvaliteedi juhtimise suuna juht

kaisa.orunuk@entk.ee

 

Heleri Kredemann

Väätsa valla noorsootöötaja

helerikre@gmail.com