Metsandus

2011 aasta toetuste tähtajad erametsaomanikele!

 

Lugupeetud metsaomanikud!

Alates 1. juunist 2010 a ei toimu Keskkonnaameti piirkondliku metsanduse spetsialisti vastuvõttu Väätsa vallas

Lisainformatsioon: Keskkonnaameti Türi kontorist tel 38 48 680 või 38 48 688 või mobiiltelefonilt 51 09 733

SA Erametsakeskus koostöös Keskkonnaametiga annab teada

Metsateatise täitmisel ja muude metsanduslike teemade puhul palume pöörduda erametsanduse konsulentide poole, kes annavad metsa majandamiseks vajalikku nõu, aitavad täita metsaomanikel erinevaid vorme (sh. metsateatised) ning taotleda toetusi. Konsulendid on metsandusvaldkonna eksperdid ning lähtuvad nõustamisel kliendi vajadustest, soovidest, võimalustest ning piirangutest. Kuni kahe tunni ulatuses on konsulentide nõuanne metsaomanikule tasuta.

Keskkonnaameti metsaspetsialistide ülesanne on metsateatisi kontrollida, teostada metsakaitseekspertiisi ja tegeleda metsakultiveerimismaterjali impordilubade väljastamisega. Kõikide muude metsandusküsimuste osas tuleks metsaomanikel pöörduda konsulentide juurde.

 

Lisainfo aadressil www.eramets.ee/noustamine/, e-posti aadressil siseriiklik@eramets.ee või telefonil 683 6057. Nõustamiseks on soovitav eelnevalt konsulendile helistada ja aeg kokku leppida.

 

SA Erametsakeskus on Keskkonnaministeeriumi haldusalas tegutsev riigi sihtasutus, mille ülesandeks on metsaomanike kompetentsi tõstmine ning keskkonnasõbraliku ja efektiivse erametsanduse edendamine.

 

Lugupidamisega,

Jaanus Aun

SA Erametsakeskus

Juhatuse liige