Väätsa Vallavolikogu komisjonid ja komisjonide liikmed

Tervishoiu- ja sotsiaalkomisjon

 
Esimees Marina Aben
Aseesimees Tiia Mettus
Liikmed: Liivi Kalla, Signe Lieberg, Annely Arras
 
 
Maa- ja  keskkonnakomisjon
 
Esimees Andrus Suurkivi
Aseesimees Maire Laar
Liikmed: Igor Roosmaa, Ülle Surva, Enn Paas  
 
Haridus- ja kutuurikomisjon
 
Esimees Oksana Järve
Aseesimees Made Piho
Liikmed: Anneli Mand, Maire Laar, Tiia Mettus, Maiko Kesküla, Taive Saar, Heimo Tammiste, Annely Arras, Heleri Kredemann
 
 
Eelarve- ja majanduskomisjon
 
Esimees Tiia Mettus
Aseesimees Toomas Hirbaum
Liikmed: Jarno Laur, Laivi Margus
 
 
Revisjonikomisjon
 
Esimees Maire Laar
Aseesimees Kaja Sepp
Liige Marina Aben