Algas hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt

8.05.17

13 aprillist 2017 algas hajaasutuse programmi taotluste vastuvõtt Järvamaa valdades.

Programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Kui varem oli toetus mõeldud ainult lastega peredele, siis tänavu saavad programmist koduse taristu väljaehitamiseks toetust taotleda kõik hajaasustusega maapiirkondades elavad pered.

Programmist toetatakse majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:

•  taotleja alaline elukoht on valla hajaasustusega piirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;

•  taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse. 

Toetuse aluseks on põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav eelarve. Projekti eelarves sisalduvad tegevused peavad tagama taotleja majapidamises joogivee kättesaadavuse, elamu heitvee nõuete kohast kanaliseerimist tagava süsteemi, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee või leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi olemasolu.

Toetatakse investeeringuid majapidamistesse, mille omanikuks on taotleja, taotleja lähisugulane (vanavanem, vanem, vend, õde, laps, lapselaps) või hõimlane (abikaasa, abikaasa vanem, vend, õde, laps). Investeeringuid majapidamistesse, kus taotleja on majapidamise valdaja, toetatakse tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt 3 aastat taotlemise hetkest alates.

Kõik vajalikud dokumendid taotluste koostamiseks ning mitmed abimaterjalid on avaldatud Järva maavalitsuse koduleheküljel. http://jarva.maavalitsus.ee/et/hajaasustuse-programm

 

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 13. juuniks 2017. aastal.

Enne taotluste koostamist ja esitamist palume kindlasti tutvuda programmdokumendi ning selle muudatustega ja taotlejale suunatud informatsiooniga Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kodulehel  

 

Väätsa Vallavalitsuse ajutise komisjoni moodustamine

Toimetaja: RIINA PAAS

Hajaasustuse programmist toetuse saajad aastal 2016

12.07.16

Jrk nr

Toetuse taotleja nimi

Projekti asukoht

Projekti üldmaksumus,

Taotletav toetus,

Omafinantseering(eurodes)

Projekti eesmärgid ja tegevused

Projekti ajaline kestus

1

Argo Arras

Piiumetsa küla

Miku maaüksus

2334,00

1556,08

777,92

Miku kinnistu puurkaevu ehitamine

juuli.2016-september 2017

2.

Agnes Kõrts

Ülejõe küla

Aleti maaüksus

5578,00

3718,85

1859,15

Aleti kinnistu kanalisatsioonisüsteem

juuli.2016-september.2017

3.

Evert Ressar

Aasuvälja küla Kallalu maaüksus

5580,00

3348,00

2232,00

Kallaku kinnistu kanalisatsioonisüsteem

juuli.2016-september.2017

 

Toimetaja: RIINA PAAS

Järva maavalitsus annab teada, et alates 22. märtsist 2016. aastal algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt kõigis Järvamaa valdades.

22.03.16

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Toetatakse  hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saab taotleda elukohale, kus pere on elanud vähemalt selle aasta algusest. Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.

Enne taotluste koostamist ja esitamist palume kindlasti tutvuda programmdokumendi ja taotlejale suunatud informatsiooniga.

Ministri käskkiri

Lisainfo autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste kohta

Lisainfo juurdepääsuteede valdkonna tegevuste kohta

Lisainfo kanalisatsioonisüsteemi valdkonna tegevuste kohta

Lisainfo veesüsteemi valdkonna tegevuste kohta

Projekti eelarve

Taotlusvorm

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 23. mai 2016. aastal.

Infot ja nõu taotlemise kohta saab programmi kontaktisikult Väätsa vallas:

Ülle Surva, telefon nr 38 44 023, e-posti aadress:ylle.surva@vaatsa.ee

Väätsa Vallavalitsuse ajutise komisjoni moodustamine

 

Järva Maavalitsuses on programmi kontaktisikuks:

Hannele Saksniit, Järva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist,

telefon 385 9613, hannele.saksniit@jarva.maavalitsus.ee .

Toimetaja: RIINA PAAS

Hajaasustuse programmist toetuse saajad aastal 2015

6.07.15

Jrk nr

Toetuse taotleja nimi

Projekti asukoht

Projekti üldmaksumus,

Taotletav toetus,

Omafinantseering(eurodes)

Projekti eesmärgid ja tegevused

Projekti ajaline kestus

1

Kaido Mettus

Aasuvälja küla

Väljaotsa maaüksus

3180,00

2120,11

1059,89

Väljaotsa kinnistu juurdepääsutee

juuli.2015-september.2016

2.

Allan Kalla

Röa küla

Kulla maaüksus

6346,80

4231,41

2115,39

Kulla kinnistu kanalisatsioonisüsteem

juuli.2015-september.2016

 

Toimetaja: RIINA PAAS

Alates 16. märtsist 2015 algab hajaasutuse programmi taotluste vastuvõtt. Nõuetele vastavad taotlused esitada Väätsa vallavalitsusele hiljemalt 18. mail 2015. aastal.

31.03.15

Algas hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt

16. märtsil 2015 algas hajaasutuse programmi taotluste vastuvõtt Järvamaa valdades.

Programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Kui varem oli toetus mõeldud ainult lastega peredele, siis tänavu saavad programmist koduse taristu väljaehitamiseks toetust taotleda kõik hajaasustusega maapiirkondades elavad pered.

Programmist toetatakse majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:

•  taotleja alaline elukoht on valla hajaasustusega piirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;

•  taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

 

Toetuse aluseks on põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav eelarve. Projekti eelarves sisalduvad tegevused peavad tagama taotleja majapidamises joogivee kättesaadavuse, elamu heitvee nõuete kohast kanaliseerimist tagava süsteemi, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee või leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi olemasolu.

Toetatakse investeeringuid majapidamistesse, mille omanikuks on taotleja, taotleja lähisugulane (vanavanem, vanem, vend, õde, laps, lapselaps) või hõimlane (abikaasa, abikaasa vanem, vend, õde, laps). Investeeringuid majapidamistesse, kus taotleja on majapidamise valdaja, toetatakse tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt 3 aastat taotlemise hetkest alates.

Kõik vajalikud dokumendid taotluste koostamiseks ning mitmed abimaterjalid on avaldatud Järva maavalitsuse koduleheküljel. http://jarva.maavalitsus.ee/et/hajaasustuse-programm

 

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 18. mai 2015. aastal.

Enne taotluste koostamist ja esitamist palume kindlasti tutvuda programmdokumendi ning selle muudatustega ja taotlejale suunatud informatsiooniga Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kodulehel  

 

 

Toimetaja: RIINA PAAS

2015. a. hajaastuse programmi programmdokument tutvumiseks.

10.03.15

Taotluste esitamine pole veel alanud!!

Toimetaja: RIINA PAAS

Hajaasustuse programm

11.08.14

Alates 11. aprillist 2014. aastal algas hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Väätsa vallas.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:

  • taotleja alaline elukoht on valla hajaasustusega piirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
  • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1.jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
  • taotleja leibkonda kuulub vähemalt üks taotluse esitamise päeva seisuga kuni 18-aastane (k.a) isik või kuni 35-aastane (k.a) määratud puudega isik, kelle alaline elukoht on majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse ning kelle elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt on katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist (või sünnist , kui see on hilisem) kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 13. juuni 2014. aastal.

Enne taotluste koostamist ja esitamist palume kindlasti tutvuda programmdokumendi ning selle muudatustega ja taotlejale suunatud informatsiooniga Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kodulehel  

Info valla maanõunikult Ülle Surva E ja T 38 44 02338 44 023või ylle.surva@vaatsa.ee

 

Toimetaja: RIINA PAAS

Hajaasustuspiirkondade reoveekäitlussüsteemide seisukorra uuring ja inventariseerimine

5.05.14

AS Infragate Eesti jätkab käesoleval  kevadel ja suvel Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumi tellimusel uuringut, milles hinnatakse hajaasustuspiirkondades paiknevate erinevate objektide – elumajad, koolid, kohaliku omavalitsuse sotsiaalobjektid, turismitalud jne – reoveekäitlussüsteemide seisukorda ja selle kaudu investeeringute vajadust reoveekäitlussüsteemidesse.  Läbiviidava uuringu põhjal koostatakse külastatud objektidest andmebaas ning kogutud andmeid kasutatakse hinnangute tegemiseks kogu Eesti kohta. Uuringu läbiviimiseks kasutatakse internetipõhist küsitlusmeetodit kui ka kohapealset objekti inventariseerimist konsultandi poolt. Kui kohapealset inventariseerimist Teie objektil ei teostata, oleksime tänulikud kui täidaksite küsitlusankeedi internetikeskkonnas aadressil http://infragate.ankeet.ee/surveys/begin/2/Hajaasustuse_reoveekaeitlussuesteemide_kuesitluse_ankeet . Ankeedi küsimustele vastamisega on Teil võimalus lisada enda valduses olev objekt koostatavasse andmebaasi.

Küsimuste korral palume julgesti pöörduda kirja saatja meiliaadressil või aadressil info@infragate.ee

 

Lugupidamisega,

Kristo Kärmas

AS Infragate Eesti

Projektijuht-projekteerija

kristo.karmas@infragate.ee

 

Toimetaja: RIINA PAAS

Hajaasustuse programm

Alates 1. augustist 2013. aastal algas hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt  Väätsa vallas.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ningautonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Programmi rakendatakse aastatel 2013-2014.

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.

Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.

 Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:

  • taotleja alaline elukoht on valla hajaasustusega piirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
  • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1.jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
  • taotleja leibkonda kuulub vähemalt üks taotluse esitamise hetke seisuga kuni 18-aastane isik, kelle alaline elukoht on majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse ning kelle elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt on katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

 Enne taotluste koostamist ja esitamist palume kindlasti tutvuda programmdokumendi ning selle muudatustega ja taotlejale suunatud informatsiooniga Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kodulehel http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/uldist.

Infot ja nõu taotlemise kohta saab kohalikust omavalitsusest.

 Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 1. oktoobril 2013. aastal.

 Vaata lähemalt programmdokumendist:

Regionaalministri käskkiri 07.06.2013 nr 1-4/106

Taotlusvorm

Taotlusvormi lisa 1  "Projekti eelarve"

Taotlusvormi lisa 2  "Lisainfo veesüsteemide valdkonna tegevuste kohta"

Taotlusvormi lisa 3  "Lisainfo kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevuste kohta"

Taotlusvormi lisa 4  "Lisainfo juurdepääsuteede valdkonna tegevuste kohta"

Taotlusvormi lisa 5  "Lisainfo autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste kohta"

Väätsa Vallavalitsuse korraldus 12.08.2013 nr 187 ajutise komisjoni moodustamise kohta

Hajaasustuse programmist toetuse saaja 2013 aastal 

Vaata veel allpool olevaid dokumente:

Hajaasustuse veeprogramm

Algab hajaasustuse veeprogrammi taotlusvoor 2011 , täpsem info

Hajaasustuse veeprogrammi taotluste hindamistulemuste kinnitamine

 

Hajaasustuse veeprogrammi taotluste hindamistulemuste kinnitamine 

 

 

Varasem info

Hajaasustuse veeprogrammi täiendav taotlusvoor Väätsa vallas:
info, taotlusvorm, lisa, EAS koduleht

 

 

Hajaasustuse veeprogrammi taotluste hindamistulemuste kinnitamine Hajaasustuse veeprogrammi taotluste läbivaatamise ja hindamise ajutine komisjon