Väätsa Vallavolikogu istung toimub 29. augustil 2013 a kell 14.00 Väätsa Vallavalitsuse saalis Kooli 10 Väätsa.

Päevakord (eelnõu):   Lõõla piimafarmikompleksi detailplaneeringu kehtestamine . Ettekandja Jarno Laur. Detailplaneeringuga võimalik tutvuda Väätsa Vallavalitsuse kodulehel ...

Vallavolikogu valimised toimuvad 20. oktoobril 2013.

Väätsa valla valimiskomisjon: 1) Ivi Hiiemäe – esimees; 2) Ester Saarepera – aseesimees; 3) Kai Juuse; 4) Malle Tuuleveski. Asendusliikmed: Elle Palujõe ja Eve Leotoots. ...

24-tunnine veekatkestus Väätsa aleviku Aia tn majades

Head Aia 1/3/5 majade elanikud - teie majades on veevärgiga ühendamiseks veekatkestus 15.augustil kell 9:00 kuni 16. august kell 9:00. Palume mõistvust ja kannatust! Väätsa veevärgi ehitus on...

Kodanike vastuvõtt vallavalitsuses

Väätsa Vallavalitsus annab teada, et kodanike vastuvõttu ei toimu 19. , 20. , 22. ja 23. augustil 2013 .

Väätsa Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke lumetõrje teostamiseks Väätsa vallas 2013 - 2014 talveperioodil

  Hankelepingu esemeks on lumetõrje teostamine Väätsa valla avalikes kasutuses olevatel teedel ja Väätsa Vallavalitsuse hallatavate asutuste ümbruses 2013/2014 talveperioodil. Valla...

Väätsa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke "Väätsa lasteaia ujula ja sanruumide renoveerimine", viitenumber 145048

Hankedokumentide taotlemise või nendele juurdepääsu tähtpäev (viimane päev): 30.08.2013 10:00   Pakkumuste avamise aeg: 30.08.2013 11:00   Vaata täpsemalt ...

Hajaasustuse programm

Alates 1. augustist 2013. aastal algas hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt  Väätsa vallas. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele...

Väätsa rahva ühissõit ÖÖLAULUPEOLE

19. augustil Tartu laululaval peetava Öölaulupeo „JÄRJEPIDEVUS" eesmärk on meenutada 25 aastat tagasi olnud sündmusi Eestimaal ning tähistada Eesti Vabariigi 95. sünnipäeva ja taasiseseisvumise...

Kutse Väätsa jalgpalliturniirile

Väätsa jalgpallimeeskond korraldab suvise jalgpalliturniiri Väätsal. Väätsa on väike alevik Paide (8 km kaugusel) ning Türi lähedal. Staadioni kõrval asub ilus mõisapark, korvpalliväljak ja...

Mõttetalgud rahvamajas

Väätsa rahvamaja kutsub toredaid inimesi mõtteid keerutama ja plaane pidama: Kuidas ja kuhu edasi? Veeretame ideid ja arutleme koos, milline võiks olla Väätsa valla kultuurielu ja...

Toiduabi jagamine Väätsa valla toimetulekuraskustes inimestele

Sellel aastal jagame Euroopa toiduabi 12. augustil kella 13.00 - 17.00 ja 13. augustil kella 10.00 - 15.00 Kooli tn 10 Väätsa Tervisekeskuse otsauksest. Toiduabi saajateks on lasterikkad...

Märka rongi

P ressiteade 01.07.2013   Täna algab raudteeohutuse kampaania „Märka rongi"     Täna, 1. juulil algab Tehnilise Järelevalve Ameti (TJA) ja MTÜ...

Jäätmete kodus põletamine on kahjulik inimese tervisele ja keskkonnale

Kindlasti olete kuulnud kedagi väitmas, et tal jäätmeid ei teki. Paljudel ei teki jäätmeid just seetõttu, et nad tegelikult põletavad jäätmed lihtsalt koduahjus või õues lõkkes ära. See saastab...

Teavitame Väätsa vallas Lõõla külas Lõõla piimafarmikompleksi detailplaneeringu avalikust väljapanekust ja arutelust.

Väätsa Vallavolikogu 20. juuni 2013 otsusega nr 10 võeti vastu Lõõla külas üldplaneeringut muutev Lõõla piimafarmikompleksi detailplaneering. Detailplaneeringu alapaikneb Saueaugu...

Väätsa Vallavolikogu istung toimub 20. juunil 2013 a kell 14.00 Väätsa mõisas.

Päevakord (eelnõu):   Lõõla piimafarmikompleksi detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine . Ettekandja Kaili Ojaperv Planeeringu dokumentidega...

Liikluspiirangu lõpetamine

Vastavalt Väätsa Vallavalitsuse korraldusele 03.06.2013 nr 136 "Lõpetada alates 4. juunist 2013 Väätsa Vallavalitsuse 8.aprilli 2013 a korraldusega nr 93 kehtestatud liiluspiirang 8-tonnise...

Riigihange „Väätsa eakate kodu omanikujärelevalve teostamine“, viitenumber 142722

Väätsa Vallavalitsus kuulutab välja lihtmenetlusega riigihanke Väätsa eakate kodu omanikujärelevalve  teenuse hankimiseks. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt PDF formaadis (PDF...

Sihid selgeks – elus edasi!

Süda-Eesti Sotsiaalkeskus viib augustist 2013-juunini 2015 Järvamaal läbi ESF projekti „Sihid selgeks – elus edasi!". Projektis saavad osaleda lastega kodus olevad töötud emad, kelle lapsed...
Näitan: 261-279
Elemente lehe kohta 20
of 14