Väätsa Vallavolikogu istung toimub 30. oktoobril 2013 a kell 14.00 Väätsa Vallavalitsuse saalis, Kooli 10, Väätsa

Päevakord (eelnõu):   Väätsa Vallavolikogu esimehe valimine. Istungit juhatab Ivi Hiiemäe Väätsa Vallavolikogu aseesimehe valimine. Istungit juhatab valitud volikogu...

Valli tee ajutiselt suletud

Seoses vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitusega on Ülejõe külas Valli tee algus (vt. kaarti) alates 28.10.2013-31.10.2013 suletud liiklemiseks (v.a Uus tn 3 ja 5 elanikele).    ...

Väätsa valla Valimiskomisjoni otsused

Volikogu esimehe valimistulemuste kindlakstegemine Väätsa valla Valimiskomisjoni otsus nr 9 30.10.2013 Volikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme määramine Väätsa valla...

Informatsioon ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni liitumiste kohta

1.Kõigil, kellel oli eelnevalt olemas ühisvesi ja –kanalisatsioon, neil ühendatakse (võimalikult krundi piiri lähedalt) olemasolevad torustikud uute trassidega ära ja see kulu on töövõttu sisse...

Valimiste info

Bussigraafik valimispäeval   Teade hääletamissedelite ülelugemise kohta     Väätsa Vallavolikogu valimised toimuvad 20. oktoobril 2013.   ...

Riigivara võõrandamine

Käesolevaga teatame Teile, et keskkonnaminister on otsustanud müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad kinnisasjad, mis on ära toodud...

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus tähistab oma 10. tegevusaastat

Esmakordselt tutvustati Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse (KEJHK) loomise ideed ja kontseptsiooni AS Väätsa Prügila esindajate poolt Järvamaa Omavalitsus Liidu koosolekul 2001. aasta 5.detsembris....

Väätsal alustas kütmist uus katlamaja

Väätsa katlamajas lõppesid suuremahulised tööd aleviku kaugkütte üleviimiseks biokütustele ja puiduhakkel töötav uus katel alustas eile uut kütteperioodi.   Projekti „Väätsa aleviku...

Väätsa Vallavolikogu istung toimub 11. oktoobril 2013 a kell 15.00 Väätsa mõisas

Päevakord (eelnõu):   Väätsa valla 2013 aasta II lisaeelarve teine lugemine, vastuvõtmine.  Ettepanekud .  Lisa 3 . Ettekandja Jarno Laur Informatsioonid

Väätsa Vallavolikogu kinnitas valla arengukava aastani 2023

Väätsa Vallavolikogu võttis vastu määruse "Väätsa valla arengukava aastateks 2010-2020 muutmine"  mille § 1 punkt 3 ütleb "Kinnitada Väätsa valla arengukava aastani 2023 vastavalt lisale....

Väätsa valla valimiskomisjoni otsus kadidaatide registreerimise kohta

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 20 lõike 2, § 37 lõike 1 ja lõike 2 alusel ja arvestades 13. septembril 2013 toimunud liisuheitmise tulemust,   Väätsa valla...

Väätsa Vallavolikogu istung toimub 18. septembril 2013 a kell 14.00 Väätsa mõisas.

Päevakord (eelnõu):   Väätsa valla arengukava aastateks 2010-2020 muutmine . Lisa 2 . Lisa 3 .  Määruse eelnõu . Ettekandja Marge Kannel Väätsa valla 2013 aasta II...

Ilmunud on septembrikuu Väätsa Valla Teataja

Tule osale kultuuriteemalisel küsitlusel

Vajuta alltoodud lingil ja vasta küsimustele. Küsitluse täitmine võtab aega vaid mõne minuti. Kõigi arvamus on oluline.   ...

14. september on Väätsal jalgratastele, jalgrattasõidule, -sõitjatele ja ühele väärikale 100. aastasele rattale pühendatud päev

Meeleolukas Jalgratastel orienteerumine Kell 13.00 saab stardipaugu jalgratstel orienteerumine Väätsa ümbruses. Raja pikkus on kuni 15 kilomeetrit ning läbida tuleb kuus mõttetegevust...

Lõõla piimafarmikompleksi detailplaneeringu kehtestamine

Väätsa Vallavalitsus teatab, et Väätsa Vallavolikogu 29.augusti 2013  otsusega nr 18  kehtestati Väätsa valla Lõõla küla  Lõõla piimafarmikompleksi detailplaneering .

Väätsa Vallavolikogu istung toimub 29. augustil 2013 a kell 14.00 Väätsa Vallavalitsuse saalis Kooli 10 Väätsa.

Päevakord (eelnõu):   Lõõla piimafarmikompleksi detailplaneeringu kehtestamine . Ettekandja Jarno Laur. Detailplaneeringuga võimalik tutvuda Väätsa Vallavalitsuse kodulehel ...

Vallavolikogu valimised toimuvad 20. oktoobril 2013.

Väätsa valla valimiskomisjon: 1) Ivi Hiiemäe – esimees; 2) Ester Saarepera – aseesimees; 3) Kai Juuse; 4) Malle Tuuleveski. Asendusliikmed: Elle Palujõe ja Eve Leotoots. ...

24-tunnine veekatkestus Väätsa aleviku Aia tn majades

Head Aia 1/3/5 majade elanikud - teie majades on veevärgiga ühendamiseks veekatkestus 15.augustil kell 9:00 kuni 16. august kell 9:00. Palume mõistvust ja kannatust! Väätsa veevärgi ehitus on...

Kodanike vastuvõtt vallavalitsuses

Väätsa Vallavalitsus annab teada, et kodanike vastuvõttu ei toimu 19. , 20. , 22. ja 23. augustil 2013 .
Näitan: 241-260
Elemente lehe kohta 20
of 14