« Tagasi

Väätsa Vallavolikogu istung toimub 25. mail 2017 a kell 15.30 Väätsa mõisas Kooli 10 Väätsa.

Päevakord (eelnõu):

 

1. Türi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2022. Seletuskiri. Lisa 1. Lisa 2. Ettekandja Lauri Läänemets

2. Türi Vallavolikogu otsuse „Türi valla vara kindlustamine ja Türi vallale varalise kohustuse võtmine" heakskiitmine. Türi otsus. Ettekandja Lauri Läänemets

3. Väätsa valla 2017 a I lisaeelarve teine lugemine ja vastuvõtmine. Ettekandja Lauri Läänemets

4. Valimiskomisjoni moodustamine. Päevakorrapunkti 4 eelnõul on juurdepääsupiirang, valla veebilehel ei avalikustata. Ettekandja Ivi Hiiemäe

5.  Avaldused ja taotlused

6. Informatsioonid