« Tagasi

Väätsa Vallavolikogu istung toimub 10. jaanuaril 2017 a kell 15.30 Väätsa Vallavalitsuse saalis Kooli 10 Väätsa.

Päevakord (eelnõu):

 

1. Väätsa valla arengukava vastuvõtmine. Arengukava. Seletuskiri. Ettekandja Lauri Läänemets

2. Taotlus toetuse saamiseks kultuuri ja spordi teenuste kättesaadavuse parendamiseks ja säästlikumaks korraldamiseks ja Väätsa vallale pikaajalise rahalise kohustuse võtmine. Ettekandja Lauri Läänemets

3. Väätsa vallale pikaajalise rahalise kohustuse võtmine. Järve rekreatsiooniala. Tänavavalgustus. Ettekandja Lauri Läänemets

4. Väätsa valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine. Ettekandja Lauri Läänemets

5. Väätsa valla laste ja noorte huvitegevuse ja -hariduse toetamise korra muutmine. Seletuskiri. Ettekandja Lauri Läänemets, kaasettekandja Oksana Järve

6. Ülevaade komisjonide tööst. Ettekandjad komisjonide esimehed

7.  Avaldused ja taotlused

8. Informatsioonid