« Tagasi

Väätsa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi töömehe leidmiseks

Töömehe ülesanded on:
Sanitaartehniliste tööde teostamine;
Siseviimistlus- ja muud remondi- ning parandustööd;
Invetari remont ja hooldustööde teostamine;
Tehnosüsteemide hooldus sh päikesepaneelid ja küttesüsteemid;
Ettepanekute tegemine kinnisvara ja invetari parendamiseks;
asendab haljastustöötajat tema äraolekul.
Avaldus tuleb esitada hiljemalt 31. juuli 2016 Vääta Vallavalitsusele: postiaadressil Kooli 10
Väätsa alevik Väätsa vald Järvamaa 72801, tuua kohapeale või digitaalselt allkirjastatult aadressil
vvald@vaatsa.ee.
NB! töökoht säilib ka peale ühinemist.