« Tagasi

Väätsa Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lg 4 alusel.

Väätsa Vallavalitsus teatab, et Combimill Reopalu OÜ (registrikood 10282560; aadress: Saeveski, Reopalu küla, Väätsa vald, Järva maakond, 72811; edaspidi ka ettevõte) on esitanud Keskkonnaametile õhusaasteloa nr L.ÕV.JÄ-133049 muutmise taotluse ja lubatud heitkoguste (edaspidi LHK) projekti ning Keskkonnaamet on taotluse menetlusse võtnud (taotlus on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 09.06.2017 numbri 15-2/17/5546-3 all).

 

Õhusaasteloa muutmist taotleb ettevõte seoses sooviga vahetada Reopalu Saekaatri olemasolev 3,0 MW puidukatel uue 6,5 MW katla vastu ning jätta olemasolev 1,16 MW kerge kütteõlikatel reservkatlaks. Reopalu Saekaater asub Järva maakonnas, Väätsa vallas, Reopalu külas, Saeveski kinnistul (katastritunnus 93701:001:0564).

 

Õhusaasteloa muutmise taotluse alusel on Keskkonnaametil valminud õhusaasteloa muutmise otsuse ja muudetud õhusaasteloa nr L.ÕV.JÄ-133049 eelnõud. Õhusaasteluba on tähtajatu kehtivusega.

 

Õhusaasteloa nr L.ÕV.JÄ-133049 muutmise taotlusmaterjalidega ning eelnõudega saab tutvuda ka Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/