« Tagasi

Teade aktsiaseltsi Väätsa Agro muudetud keskkonnakompleksloa nr L.KKL.JÄ-184422 eelnõu valmimise kohta

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 34, et aktsiaselts Väätsa Agro, registrikood 10069725, käitise asukohaga Röa küla, Väätsa vald, Järva maakond, esitas vastavalt tööstusheite seaduse § 51 lg 1 keskkonnakompleksloa nr L.KKL.JÄ-184422 muutmise taotluse ning on valminud muudetud keskkonnakompleksloa eelnõu ning selle muutmise otsuse eelnõu.
Käitaja taotleb keskkonnakompleksloa muutmist, kuna on rekonstrueerinud Röa sigala neli olemasolevat kompleksihoonet nuumikute sigalateks. Kompleksi läänepoolseimasse hoonesse on planeeritud abi- ja olmeruumid. Hoonete põhikonstruktsioone ja -gabariite ei muudeta. Lisaks olemasolevale 4000 m3 mahutavusega raudbetoonelemendist vedelsõnniku ringhoidlale rajatakse täiendav 3000 m3 vedelsõnniku ringhoidla. Käitaja taotleb uuendatud keskkonnakompleksluba sigalakompleksi laiendamiseks 4720 nuumikukohani ehk 15100 realiseeritud nuumikut aastas. Taotletav tegevus vastab parima võimaliku tehnika nõudele ja keskkonnanõuetele. Käitaja ei soovi nimetatud loa alusel jätkata intensiivse veisekasvatusega.
Keskkonnakompleksloa muutmise taotlusega ja muutmise otsuse eelnõuga saab tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris, aadressil Tallinna mnt 14, Rapla või Keskkonnaameti dokumendiregistris aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/. Ettepanekuid ja vastuväiteid otsuse eelnõule saab esitada Keskkonnaametile teate avaldamise päevast ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded kahe nädala jooksul. Täiendav info tel 484 1177 või e-posti aadressil elar.vulla@keskkonnaamet.ee