« Tagasi

Väätsa aleviku paisjärve rekreatsiooniala I etapi ehitustööd.

 

Ehitustööde käigus rajatakse järve ida kaldale jalutusteed koos valgustusega, taastatakse rannaala, paigaldatakse pingid, prügikastid. Sportimistingimuste parandamiseks valgustatakse võrkpalliväljak ja jõulinnak.

Väätsa vallavalitsuse poolt läbi viidud riigihanke võitis Ameron Ehitus OÜ. Ehitustööd lähevad maksma 174 482 eurot, millest 58 001 eurot rahastatakse Lõuna- Järvamaa Koostöökogu meetme 1.2 Atraktiivne elukeskkond ja kogukonnateenused kaudu.

 

Ehitustööde planeeritud lõpp on 20. august 2017.

Ehitustööde ajal on võimalik kasutada randa ja palliplatse, juhul kui see ei sega ehitustöid.