Väätsa beebid koos vanematega käisid Türi vallavanema vastuvõtul

Reedel, 1. detsembril olid kutsutud Türi vallavanem Pipi-Liis Siemanni vastuvõtule aasta jooksul valda sündinud beebid ja nende vanemad. Kutse said 14 last- kümme tüdrukut ja neli poissi,...

Türi Vallavolikogu 30. novembri 2017 istungi kokkuvõte

Türi Vallavolikogu:      * otsustas, et Türi vald osaleb liikmena kohalike omavalitsuste maakondlikus liidus  mittetulundusühingus Järvamaa Omavalitsuste Liit ning...

Lumetõrje endise Väätsa valla territooriumil

Endisel Väätsa valla territooriumil teostab 2017/2018 talvisel perioodil lumetõrjet kaks ettevõtet. AS Väätsa Agro teostab lumetõrjet järgmistes piirkondades: Palivere-Kotku, Saueaugu,...

Türi vallavalitsus kinnitati ametisse

Eile, 16. novembril 2017 kinnitas Türi Vallavolikogu ametisse kuueliikmelise Türi vallavalitsuse kui täitevorgani I koosseisu. Vallavanem Pipi-Liis Siemanni ettepanekul on vallavalitsuse...

Türi Vallavolikogu 16. novembri 2017 istungi kokkuvõte

Türi Vallavolikogu:   otsustas Türi valla asutuste Türi Vallavalitsuse (registrikood 75033460), Väätsa Vallavalitsuse (registrikood 75013479) ja Käru Vallavalitsuse...

Digikonna projekt külmutatakse

Oktoobri viimasel nä­da­lal tea­tas sotsiaaldemokraadist et­te­võt­lus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­mi­nis­ter  Ur­ve Pa­lo , et omavalitsuste poolt lairibaühenduse soo­vi­ja­te...

Päästeameti ohutusalane nõustamine

Ohutusalane nõustamine kodudes Viimased kümme aastat on Päästeamet käinud kodudes ning pakkunud personaalset ohutusalast nõustamist kõikjal Eestis. Järk-järgult on kasvanud iga-aastane...

Valimistepäeval, 15. oktoobril sõidab OÜ Ennuka Reisid

10:00 Lõõla 10:15 Piiumetsa 10:30 Väätsa 10:40 Reopalu 10:45 Röa 10:50 Väätsa 11:05 Lõõla 11:20 Piiumetsa 11:35 Väätsa 11:45 Reopalu 11:50 Röa 11:55...

Väätsa Vallavolikogu istung toimub 12. oktoobril 2017 a kell 16.30 Väätsa Vallavalitsuse saalis Kooli 10 Väätsa.

Päevakord (eelnõu):   1. Järvamaa omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete volitamine mittetulundusühingule Järvamaa Omavalitsuste Liit. Rahade jaotus.   ...

Väätsa Vallavalitsus müüb korteri kirjaliku enampakkumise korras

Väätsa vallavalitsus võõrandab Väätsa alevikus Põllu tn 6-19 (registriosa number 1574636) asuva korteriomandi avalikulu kirjaliku enampakkumise korras alghinnaga 10 000 eurot. Avaliku...

AVATUD USTE PÄEV „EMAD PÄÄSTEKOMANDODES“ 14. oktoobril 2017 kell 11 – 13

TULGE PÄÄSTJATELE KÜLLA!           Päästekomandode uksed on taas kõigile avatud. Ootame seekord külla kindlasti ka pereemasid, kes on...

Väätsa vallavolikogu istung toimub 28. september algusega 15:30 Vanas Tallis

1. Väätsa valla 2017 a II lisaeelarve teine lugemine ja vastuvõtmine . Seletuskiri . Lisad. Ettekandja Lauri Läänemets 2. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord . Ettekandja Triin...

Väätsa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi humanitaar-sotsiaalnõuniku ametikohale

Kandidaadile esitatavad nõuded: - erialane kõrgharidus sotsiaaltöö alal või selle omandamine - sotsiaalvaldkonda puudutavate õigusaktide tundmine - hea suhtlemise ja...

Väätsa valla laste ja noorte huvitegevuse ja -hariduse toetamise kord on muutunud

Muutmise põhjendus, eesmärk ja mõju Muutmise eesmärk on Väätsa laste ligipääsu parandamine huviharidusele, vähendades kulusid muusikakooli maksumusele. Muudatused puudutavad Muusikakooli...

Väätsa Vallavalitsus müüb kinnistu Piiumetsa külas

Väätsa Vallavalitsus võõrandab Väätsa vallas Piiumetsa külas asuva Mõisa kinnistu (katastritunnus 93701:001:0390 registrosa number 7554950) avaliku kirjaliku enampakkumise korras alghinnaga 1500...