« Tagasi

Väätsa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi humanitaar-sotsiaalnõuniku ametikohale

Kandidaadile esitatavad nõuded:

- erialane kõrgharidus sotsiaaltöö alal või selle omandamine

-sotsiaalvaldkonda puudutavate õigusaktide tundmine

- hea suhtlemise ja probleemilahendamise oskus

- korrektne eesti keele oskus kõnes ja kirjas

- projektikirjutamise oskus

 - B- kategooria juhiload

- hea arvuti kasutamise oskus ja erialaste programmide tundmine

Kasuks tuleb: - sotsiaaltöö kogemus omavalitsuses või vabatahtliku töö kogemus sotsiaalvadlkonnas

Teenistusülesanded: - sotsiaalabi ja sotsiaalhoolekande alase töö korraldamine vallas;

- hoolduse, eestkoste ja lastekaitse alase tegevuse korraldamine;

- sotsiaalregistri pidamine, statistiliste aruannete koostamine, õigusaktide tundmine;

- alus-, alg- ja põhiharidusega seonduvate küsimuste koordineerimine;

- ettepanekute ja õigusaktide eelnõude esitamine vallavalitsusele ja vallavolikogule oma haldusvaldkondi puudutavates küsimustes

Tööle asumise aeg: 3. juulil 2017 või kokkuleppel hiljem

Kandideerimiseks esitatavad dokumendid:

- allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;

- elulookirjeldus;

 - motivatsioonikiri;

 - haridust tõendav dokument või selle ärakiri;

 - konkursil osaleja soovil muud dokumendid

 Dokumendid esitada 20. juuniks 2017 Väätsa Vallavalitsusele aadressil Kooli 10, Väätsa, Järvamaa 72801 või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vvald@vaatsa.ee hiljemalt 20. juuniks 2017.

Teave tel. 5139037