KOV valimised 15.10.2017

Kogu info asub siin: http://www.tyri.ee/kov-valimised-15.10.2017  

Hajaasustuse programmist toetuse saajad aastal 2017

Jrk nr Toetuse taotleja nimi Projekti asukoht Projekti üldmaksumus, Taotletav toetus, ...

Väätsa aleviku paisjärve rekreatsiooniala I etapi ehitustööd.

  Ehitustööde käigus rajatakse järve ida kaldale jalutusteed koos valgustusega, taastatakse rannaala, paigaldatakse pingid, prügikastid. Sportimistingimuste parandamiseks...

Väätsa lasteaed pakub tööd õpetaja abile (asenduskoht).

Tööle asumise aeg 28.08.2017.a. Töö kirjeldus: õpetaja igakülgne abistamine; õppetegevustes osalemine õpetaja juhendamisel; laste mängulise keskkonna loomine koostöös...

Väätsa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi töömehe leidmiseks

Töömehe ülesanded on: Sanitaartehniliste tööde teostamine; Siseviimistlus- ja muud remondi- ning parandustööd; Invetari remont ja hooldustööde teostamine; Tehnosüsteemide hooldus sh...

Väätsa Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lg 4 alusel.

Väätsa Vallavalitsus teatab, et Combimill Reopalu OÜ (registrikood 10282560; aadress: Saeveski, Reopalu küla, Väätsa vald, Järva maakond, 72811; edaspidi ka ettevõte) on esitanud...

ALGAS KÜSITLUS LAIRIBA INTERNETI SOOVIJATE VÄLJASELGITAMISEKS

Juuli algusest alates on kõigil Digikonna projektis osalevate omavalitsuste elanikel ja ettevõtetel võimalus teada anda, millisele aadressile nad soovivad lairibaühendust saada. Kõik, kes...

Ülikiire interneti arendamiseks loodi Digikond.

Raplas said kokku 19 omavalitsuse esindajad Raplamaalt, Läänemaalt ja Järvamaalt, et ühiselt alustada projektiga Digikond. Digikond loodi selleks, et ühiselt teha ettevalmistusi...

Väätsa Vallavolikogu istung toimub 20. juunil 2017 a kell 15.30 Väätsa mõisas.

1. Väätsa valla 2017 a I lisaeelarve kolmas lugemine ja vastuvõtmine . Seletuskiri. Lisad . Ettekandja Lauri Läänemets 2. Revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine . Ettekandja Maire...

Järvamaa Maakaitsepäev

Võidupüha tule teekond Väätsal 23. juunil 2017

Sel aastal toimuvad maakaitsepäeva pidustused 23. juunil Paides. Kõik Väätsa valla elanikud on oodatud võidupüha tuld vastu võtma, et sellega oma jaanilõke südata. Tule toob vallavanem...

Uue Türi valla arengudokumentide eelnõu

Türi, Käru ja Väätsa valdade poolt on ette valmistatud ja ühinemiskomisjoni poolt heaks kiidetud 2017. aasta ühinemisjärgse omavalitsuse Türi valla arengudokumendid. Tänased volikogud kiidavad...

Väätsa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi humanitaar-sotsiaalnõuniku ametikohale

Kandidaadile esitatavad nõuded: - erialane kõrgharidus sotsiaaltöö alal või selle omandamine -sotsiaalvaldkonda puudutavate õigusaktide tundmine - hea suhtlemise ja...

Väätsa Vallavolikogu istung toimub 25. mail 2017 a kell 15.30 Väätsa mõisas Kooli 10 Väätsa.

Päevakord (eelnõu):   1. Türi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2022 . Seletuskiri . Lisa 1 . Lisa 2 . Ettekandja Lauri Läänemets 2. Türi Vallavolikogu...

Väätsa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Väätsa Avatud Noortekeskuse juhataja (ajutiselt äraoleva töötaja asendaja) leidmiseks

Kandidaadile esitatavad nõuded: Kandidaadil peab olema vähemalt keskharidus, kasuks tuleb kõrgharidus või selle omandamine. Eeldame kandidaadilt loovust, usaldusväärsusust,...

Teavitus jäätmeveoteenuse hinnatõusust

Teade   Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ korraldas vastavalt jäätmeseadusele Imavere, Koigi, Paide ja Väätsa Vallavalitsuste esindajana korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille...

Väätsa Vallavolikogu istung toimub 27. aprillil 2017 a kell 15.30 Väätsa Vallavalitsuse saalis Kooli 10 Väätsa.

Päevakord (eelnõu):   1. Türi valla 2018. aasta eelarve koostamise tegevuskava ning eelarve koostamise aluspõhimõtted, eelarve liigenduse kinnitamine ,  juhised ja vormid ....

Väätsa eakate kodu toitlustusteenuse osutamise hange

Riigihanke registri viitenumber 185625 Link https://riigihanked.riik.ee/register/HankeDokumendid,form.sdirect Hanke eesmärgiks on Väätsa eakate kodu toitlustusteenuse osutaja leidmine...

Eesti Korteriühistute Liidu infopäev

18.04.2017 kell 17.30 toimub Väätsa Rahvamaja väikeses saalis Eesti Korteriühistute Liidu infopäev. Oodatud on kõik Väätsa korteriühistute juhatuste liikmed ja kõik huvilised, kes...

Algas hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt

13 aprillist 2017 algas hajaasutuse programmi taotluste vastuvõtt Järvamaa valdades. Programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused...
Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 14