« Tagasi

Väätsa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi humanitaar-sotsiaalnõuniku ametikohale


Kandidaadile esitatavad nõuded:
- erialane kõrgharidus sotsiaaltöö alal või selle omandamine
- sotsiaalvaldkonda puudutavate õigusaktide tundmine
- hea suhtlemise ja probleemilahendamise oskus
- korrektne eesti keele oskus kõnes ja kirjas
- projektikirjutamise oskus
- B- kategooria juhiload
- hea arvuti kasutamise oskus ja erialaste programmide tundmine

Kasuks tuleb:

- sotsiaaltöö kogemus omavalitsuses või vabatahtliku töö kogemus
sotsiaalvaldkonnas


Teenistusülesanded:

- sotsiaalabi ja sotsiaalhoolekande alase töö korraldamine vallas;
- hoolduse, eestkoste ja lastekaitse alase tegevuse korraldamine;
- sotsiaalregistri pidamine, statistiliste aruannete koostamine, õigusaktide tundmine;
- alus-, alg- ja põhiharidusega seonduvate küsimuste koordineerimine;
- ettepanekute ja õigusaktide eelnõude esitamine vallavalitsusele ja vallavolikogule oma
haldusvaldkondi puudutavates küsimustes


Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel


Kandideerimiseks esitatavad dokumendid:
- allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
- elulookirjeldus;
- motivatsioonikiri;
- haridust tõendav dokument või selle ärakiri;
- konkursil osaleja soovil muud dokumendid

Dokumendid esitada 22. septembriks 2017 Väätsa Vallavalitsusele aadressil Kooli 10, Väätsa,
Järvamaa 72801 või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vvald@vaatsa.ee.
Teave tel. 5139037.
NB! Töökoht säilib peale valimisi!