« Tagasi

Türi Vallavolikogu 16. novembri 2017 istungi kokkuvõte

Türi Vallavolikogu:

 

 • otsustas Türi valla asutuste Türi Vallavalitsuse (registrikood 75033460), Väätsa Vallavalitsuse (registrikood 75013479) ja Käru Vallavalitsuse (registrikood 75026508) tegevuse korraldada 1. jaanuarist 2018 ümber ning liita Väätsa Vallavalitsuse ja Käru Vallavalitsuse Türi Vallavalitsusega. Liidetavad asutused, s.o Väätsa Vallavalitsus ja Käru Vallavalitsus lõpetavad 1. jaanuarist 2018 tegevuse ning tegevust jätkab Türi Vallavalitsus (registrikood 75033460). 1.-31. detsembrini 2017 korraldab asutuste tegevust Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann;
 • kinnitas Türi Vallavalitsuse (ametiasutuse) põhimääruse ja palgajuhendi ning 1. jaanuarist 2018 tegevust jätkava Türi Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu ja teenistusgrupid, kokku 56 teenistuskohta. Struktuuri vaata SIIT ;
 • valis revisjonikomisjoni liikmed ja kinnitati alaliste komisjonide koosseisud alljärgnevalt:

Revisjonikomisjon 5-liikmelisena- esimees Lauri Läänemets, aseesimees Lea Urb, Heli Koit, Vitali Gansen, Heigo Laaneoks;

Eelarve- ja arenduskomisjon 15-liikmelisena järgmises koosseisus: esimees Andrus Eensoo, Reformierakonna esindaja; aseesimees Elar Niglas, EKRE esindaja; Kalev Aun, Reformierakonna esindaja; Ahto Karu, Reformierakonna esindaja; Heimo Tammiste, Keskerakonna esindaja; Lauri Läänemets, SDE esindaja; Margit Lugna, SDE esindaja; Raivo Pink, IRL esindaja; Heli Koit, EKRE esindaja; Kalmer Keevend; Tähve Milt; Peeter Lellsaar; Katrin Puusepp; Katrin Abel, Käru kogukonnakogu esindaja; Kadri Pius, Väätsa kogukonnakogu esindaja;

Majandus- ja turvalisuskomisjon 15-liikmelisena järgmises koosseisus: esimees Elari Hiis, IRL esindaja; aseesimees Heigo Laaneoks SDE esindaja; Toomas Marrandi, SDE esindaja; Kristjan Männa, IRL esindaja; Hannes Taube, IRL esindaja; Raivo Matsina, Keskerakonna esindaja; Milvi Aun, Reformierakonna esindaja; Artur Metsare, EKRE esindaja; Urmas Piigert; Eilo Eesmäe; Enn Mäger;  Virginia Ciunite; Urmas Saluste; Tauri Tõnismäe, Käru kogukonnakogu esindaja; Andrus Suurkivi, Väätsa kogukonnakogu esindaja;

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon 15-liikmelisena järgmises koosseisus: esimees Heili Burmeister IRL esindaja; aseesimees Jaanus Marrandi SDE esindaja; Marina Aben, SDE esindaja; Tiia Mettus, SDE esindaja; Triin Tarn, IRL esindaja; Asta Viirsalu, Keskerakonna esindaja; Marge Pener, Reformierakonna esindaja; Peeter Särg; Piia Tamm; Toomas Nerep; Olga Laanepuu; Maarja Ahveldt;  Helmut Bachman; Meelike Noormann, Käru kogukonnakogu esindaja; Signe Lieberg, Väätsa kogukonnakogu esindaja;

Haridus- ja noorsookomisjon 15-liikmelisena järgmises koosseisus: esimees Aili Avi, IRL esindaja; aseesimees Kati Nõlvak, SDE esindaja; Riina Järva, IRL esindaja; Andres Tšumakov, Reformierakonna esindaja; Ülle Tammela, Reformierakonna esindaja; Anne Martis; Sulo Särkinen; Jaanus Roosileht; Rutt Vaarmari; Silja Aavik; Anneli Mand; Anneli Eesmaa; Margo Sootla; Eva Seera Käru kogukonnakogu esindaja; Heleri Raasik, Väätsa kogukonnakogu esindaja;

Kultuuri- ja spordikomisjon 15-liikmelisena järgmises koosseisus: esimees Mati Sadam Reformierakonna esindaja; aseesimees Piret Lai SDE esindaja; Lea Urb, IRL esindaja;
Vitali Gansen, IRL esindaja; Veiko Valang, SDE esindaja; Teet Hanschmidt, IRL esindaja; Tanel Viljat, Reformierakonna esindaja; Eha Vaard, Keskerakonna esindaja; Õnne Roosileht; Paul Poopuu; Astrit Karpender; Rait Pilipenko; Ülle Välimäe; Ilme Säde, Käru kogukonnakogu esindaja; Taavi Parts, Väätsa kogukonnakogu esindaja;

Seltsitegevus- ja maaelukomisjon 15-liikmelisena järgmises koosseisus: esimees Kaarel Aluoja,  IRL esindaja; aseesimees Heli Martin, IRL esindaja; Tarmo Vest, IRL esindaja; Mait Metsare, EKRE esindaja; Kristina Gudinas, Reformierakonna esindaja; Elor Ilmet, SDE esindaja; Ene Trummal, Keskerakonna esindaja; Urmas Heinsar; Kaja Sepp; Eha Pehk; Rainer Eidemiller; Riina Trumm; Veiko Viigipuu, SDE esindaja; Eha Metsallik, Käru kogukonnakogu esindaja; Elle Kütt, Väätsa kogukonnakogu esindaja.

Türi Vallavolikogu alalisel komisjonil on oma töö korraldamiseks õigus kalendriaastas kasutada 250 eurot. Türi Vallavolikogu otsustas maksta alalise komisjoni esimehele (v.a volikogu esimehele, kes on ka komisjoni esimees) komisjoni töö korraldamisega seotud ülesannete täitmise eest tasu 300 eurot kuus ning alalise komisjoni aseesimehele komisjoni esimehe asendamisel ja komisjoni esimehe ülesannete täitmise korral 150 eurot;

* määras Türi Vallavolikogu esimehele volikogu töö korraldamise ja Türi valla esindamisega seotud ülesannete täitmise eest tasu 1500 eurot kuus; Türi Vallavolikogu aseesimehele vallavolikogu esimehe asendamisel ja volikogu esimehe ülesannete täitmise korral 750 eurot; Türi Vallavolikogu liikmele (v.a liikmele, kes on volikogu esimees või alalise komisjoni esimees) volikogu töös osalemise eest tasu 60 eurot volikogu istungil osalemise eest kuus;

 

 •  määras Türi valla ametiasutuste hallatavate asutuste hoolekogudesse ja nõukogudesse Türi valla esindajad järgmiselt: Türi Lasteaia hoolekogusse Vitali Gansen; Türi Põhikooli hoolekogusse Veiko Valang; Türi Ühisgümnaasiumi hoolekogusse Elar Niglas; Türi Toimetulekukooli hoolekogusse Kaarel Aluoja; Laupa Põhikooli hoolekogusse Teet Hanschmidt; Retla-Kabala Kooli hoolekogusse Kati Nõlvak; Käru Põhikooli hoolekogusse Tarmo Vest; Türi Päevakeskuse hoolekogusse Heili Burmeister;
  Türi Raamatukogu nõukogusse Lea Urb; Väätsa Raamatukogu nõukogusse Heigo Laaneoks; Türi Muuseumi nõukogusse Mati Sadam; Türi Kultuurikeskuse nõukogusse Piret Lai; Türi Noortekeskuse nõukogusse Aili Avi.

 

 • määras asevallavanemaks Elari Hiisi ning kinnitati vallavalitsuse kui täitevorgani I koosseisu kuueliikmelisena: vallavanem Pipi-Liis Siemann, asevallavanem Elari Hiis ja vallavalitsuse liikmed Triin Pärna, Aime Roosioja, Urmas Kupp, Üllar Vahtramäe. Vallavalitsuse liikme ülesannete täitmise eest (v.a vallavanem) määras volikogu  hüvitiseks asevallavanemale 180 eurot  ja valitsuse liikmetele 150 eurot kuus;

  * määras Türi vallavanema töötasuks 3000 eurot kuus;

  * arvestades asjaolu, et vallavanemad juhtisid haldusreformi käigus Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla ühinemisega seotud menetlustoiminguid ning haldusreformist tulenevate lisaülesannete täitmise eest neile täiendavat tasu ei makstud, otsustati maksta Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla ühinemise järgselt Türi vallavanemale,  Käru ja Väätsa valdade vallavanematele ning volikogude esimeestele ühekordset hüvitist;

  * tunnistas Türi Vallavolikogu 24. novembri 2010 otsuses nr 90 „Kohalike teede nimekiri" kirjed „Uue-Konnasoo tee, teeregistri number 5370004" ning „Karjasoo ring tee, teeregistri number 5370034", kehtetuks.

 

Järgmine Türi Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 30. novembril 2017 kell 14.00.
 

Teate koostas
Katrin Soomets
avalike suhete ja kultuurispetsialist
384 8231, 5332 6401
katrin.soomets@tyri.ee