« Tagasi

Türi Vallavolikogu 30. novembri 2017 istungi kokkuvõte

Türi Vallavolikogu:  

 

* otsustas, et Türi vald osaleb liikmena kohalike omavalitsuste maakondlikus liidus  mittetulundusühingus Järvamaa Omavalitsuste Liit ning nimetas Türi Vallavolikogu I koosseisu volituste ajaks MTÜ Järvamaa Omavalitsuste Liit (edaspidi JOL) üldkoosolekule Türi valla esindajad järgmiselt:

1) Türi Vallavolikogu esimees Andrus Eensoo ja tema asendajaks Türi Vallavolikogu aseesimees Raivo Matsina;

2) Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann ja tema asendajaks Türi Vallavalitsuse liige Urmas Kupp;

3) Türi asevallavanem Elari Hiis ja tema asendajaks Türi Vallavalitsuse liige Aime Roosioja;

4) Türi Vallavolikogu liige Aili Avi ja tema asendajaks Türi Vallavolikogu liige Mati Sadam .

Nimetas Türi Vallavolikogu I koosseisu volituste ajaks JOL juhatuse liikmeks Türi valla esindajana Türi vallavanem Pipi-Liis Siemanni;

* otsustas osaleda liikmena kohalike omavalitsuste üleriigilises liidus  mittetulundusühingus Eesti Linnade Liit ning nimetas Türi Vallavolikogu I koosseisu volituste ajaks MTÜ Linnade Liit (edaspidi ELL) üldkoosolekule Türi valla esindajad järgmiselt:

1) Türi Vallavolikogu esimees Andrus Eensoo ja tema asendajaks Türi Vallavolikogu aseesimees Raivo Matsina;

2) Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann ja tema asendajaks Türi Vallavalitsuse liige Urmas Kupp;

3) Türi asevallavanem Elari Hiis ja tema asendajaks Türi Vallavalitsuse liige Aime Roosioja;

4) Türi Vallavolikogu liige Aili Avi ja tema asendajaks Türi Vallavolikogu liige Mati Sadam.

Nimetas Türi Vallavolikogu I koosseisu volituste ajaks ELL volikogusse Türi valla esindajatena  Türi vallavanem Pipi-Liis Siemanni (asendaja Elari Hiis) ja Türi Vallavolikogu esimees Andrus Eensoo (asendaja R aivo Matsina);

* moodustas alalise Türi valla korruptsioonivastase erikomisjoni (edaspidi erikomisjon) kolmeliikmelisena ning kinnitas komisjoni koosseisu ametikohtade alusel järgmiselt:

1) Türi Vallavolikogu esimees;

2) Türi Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimees;

3) Türi vallavanem;

Erikomisjoni liikme volitused kehtivad nii kaua, kui kehtivad vastava isiku volitused vastaval ametikohal. Määras erikomisjoni esimeheks Türi Vallavolikogu esimees Andrus Eensoo ning aseesimeheks Türi Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimees Lauri Läänemetsa. Volikogu kinnitas komisjoni töökorra;

  • valis majandus- ja turvalisuskomisjoni esimeheks Hannes Taube ja aseesimeheks Heigo Laaneoksa ning kinnitas uuesti majandus- ja turvalisuskomisjoni 15-liikmelisena järgmises koosseisus: esimees Hannes Taube, IRL esindaja; aseesimees Heigo Laaneoks SDE esindaja; Toomas Marrandi, SDE esindaja; Kristjan Männa, IRL esindaja; Elari Hiis, IRL esindaja; Raivo Matsina, Keskerakonna esindaja; Milvi Aun, Reformierakonna esindaja; Artur Metsare, EKRE esindaja; Urmas Piigert; Eilo Eesmäe; Enn Mäger;  Virginia Ciunite; Urmas Saluste; Tauri Tõnismäe, Käru kogukonnakogu esindaja; Andrus Suurkivi, Väätsa kogukonnakogu esindaja;
    * kinnitas Türi valla põhimääruse, arengukava ja eelarvestrateegia koostamise korra, Türi valla raamatupidamise sise-eeskirja ning Türi valla finantsjuhtimise korra;
  • tunnistas Türi Vallavalitsuse 5. septembri 2017 korralduse nr 239 „Türi vallale kuuluva kinnisasja võõrandamiseks eelläbirääkimistega pakkumise algatamine ja eelläbirääkimistega pakkumise korra kinnitamine" alusel Järva maakonnas Türi vallas Türi linnas Viljandi tänav 13b asuva Türi vallale kuuluva kinnisasja (kinnistusraamatu registriosa number 1257136, katastritunnus 83501:009:1010, pindala 3958 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa, kinnisasjal asuvad õppehoone ja garaaž) võõrandamiseks välja kuulutatud eelläbirääkimistega pakkumine nurjunuks. Volitas Türi Vallavalitsust kehtestama eelnimetatud vara võõrandamiseks eelläbirääkimistega pakkumise korda ja tingimusi ning kuulutama välja eelläbirääkimistega pakkumist;
  • lubas Türi Vallavalitsuse hallataval asutusel Türi Kultuurikeskusel anda mittetulundusühingule Oisu Kultuuri ja Arengu Selts (registrikood 80157483, asukoht Järva maakond, Türi vald, Oisu alevik, Estonia puiestee 1) mängutoa „Sumsar" loomiseks ja seal tegevuste korraldamiseks kuni 31. augustini 2023 (k. a) tasuta kasutusele Järva maakonnas Türi vallas Oisu alevikus Estonia puiestee 1 asuvas hoones paikneva 33,6 m2 suuruse ruumi;
    * otsustas järgmistele Türi vallale kuuluvatele kinnisasjadele Telia Eesti AS kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise: 1) kinnisasi, mille aadress on Järva maakond, Türi vald, Türi linn, Kaare tänav L1 (kinnistusraamatu registriosa number 2310350, katastritunnus 83501:001:0148); 2) kinnisasi, mille aadress on Järva maakond, Türi vald, Türi linn, Kaare tänav L3 (kinnistusraamatu registriosa number 2152050, katastritunnus 83501:001:0122). Isiklik kasutusõigus soovitakse seada side liinirajatise ehitamiseks, omamiseks ja majandamiseks (tööprojekt „ Türi, Kaare tn 35c ESPAK optika ehitus");

    * lõpetas Türi valla 2018. aasta eelarve I lugemine. Eelarve eelnõu avalikustatakse valla veebilehel.

Järgmine Türi Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 28. detsembril 2017 kell 14 Väätsal.
      

Teate koostas
Katrin Soomets
avalike suhete ja kultuurispetsialist
384 8231, 5332 6401
katrin.soomets@tyri.ee