Ehituse ja planeeringu alased eeskirjad ja korrad

Ehitus ja planeerimine Väätsa vallas

Ehitamist ja planeerimist reguleerib Väätsa vallas 01. jaanuarist 2011 aastast kehtivad„Ehitusseadus" ja 01. septembrist 2010 aastast „Planeerimisseadus", 01. jaanuar 2011 aastast kehtiv „Elektriohutusseadus" ning Väätsa Vallavolikogu 21. augusti 2003 määrus nr 19 „Väätsa valla ehitusmäärus".

 

Loe edasi ...