Sotsiaal ja tervishoiu valdkonnaga tegelevad ametnikud

Humanitaar-sotsiaalnõunik Margit Šestakov

margit.sestakov@vaatsa.ee

lauatelefon 38 44 024, mobiil 5301 3102

Volikogu tervishoiu- ja sotsiaalkomisjon

Esimees Marina Aben
Aseesimees Tiia Mettus
Liikmed: Liivi Kalla, Signe Lieberg, Annely Arras