Sotsiaal ja tervishoiu valdkonnaga tegelevad ametnikud

Humanitaar-sotsiaalnõunik

 

lauatelefon 38 44 024, mobiil 5301 3102

Volikogu tervishoiu- ja sotsiaalkomisjon

Esimees Marina Aben
Aseesimees Tiia Mettus
Liikmed: Liivi Kalla, Signe Lieberg, Annely Arras