Vallavolikogu õigusaktid 2014

29.04.14

Väätsa valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni uuendatud arendamise kava kinnitamine
Väätsa Vallavolikogu 13.02.2014 määrus nr 4

Väätsa valla 2014 a eelarve
Väätsa Vallavolikogu 30.01.2014 määrus nr 3

Väätsa Vallavolikogu 24. jaanuari 2013 a määruse nr 2 „Väätsa valla ametiasutuse palgajuhend" muutmine
Väätsa Vallavolikogu 30.01.2014 määrus nr 2

Väätsa valla munitsipaalasutuste töötajate koosseisud ja palgamäärad
Väätsa Vallavolikogu 30.01.2014 määrus nr 1

 

Toimetaja: RIINA PAAS